Jonge Friese Velduil tijdens het ringen. Foto: Lydia Barkema

Fries uilenavondje Sovon/FFF

2014 gaat in Fryslân de boeken in als het jaar van de Veldmuis. Daarmee was 2014 ook een fenomenaal uilenjaar in het Friese. De kerkuilenstand die in één jaar verdubbelde, zo’n 1800 Ransuilen op Friese roestplaatsen in de afgelopen winter tegenover 750 vorig jaar, en de Velduil die tegen alle verwachtingen in met tientallen paren tot broeden kwam in het gangbare boerenland. De gezamenlijke voorjaarsbijeenkomst van Sovon en FFF (Fryske Feriening foar Fjildbiology) op 19 maart aanstaande is zodoende een uilenavondje.

Alle drie soorten uilen worden in Friesland onderzocht, gevolgd en geringd door een groot aantal vrijwilligers uit allerlei geledingen, als de Werkgroep Kerkuil, WRN, Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), BFVW en Sovon. Daar valt veel over te vertellen, want er werden records verbroken en verwachtingen overtroffen. Soortspecialisten Johan de Jong (Kerkuil), Harry Wijnandts (Ransuil) en Romke Kleefstra (Velduil) presenteren op dit speciale uilenavondje van Sovon en FFF de actuele gegevens van de drie muizenspecialisten in Friesland. Dat gaat gepaard met veel aandacht voor de Veldmuis, die in 2014 letterlijk en figuurlijk alles in Friesland op de kop zette! En ondanks sommige berichten in de pers wemelt het op veel plekken in Friesland nog steeds van de Veldmuizen.

Kortom, wees erbij op deze speciale uileneditie van de Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst!

Plaats, Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Gou.

Zaal open: 19.15 uur.

Aanvang programma: 19.45 uur.

Toegang gratis.

Informatie: Romke Kleefstra, regiocoördinator Fryslân & Waddenzee