Huub Buysse aan 't werk in de buitenlucht (foto: M. de Miliano)

“Fijne cursus helpt starters”

…aldus Huub die dit voorjaar in Oostburg de BMP-cursus volgde. Huub vertelt over zijn ervaringen met deze cursus.

Huub, wie ben je en hoe werd je BMP-teller?

Ik heet Huub Buysse, ben 62 jaar en ik woon in West Zeeuws-Vlaanderen. Als Natuurgids ben ik betrokken bij excursies van Het Zeeuwse Landschap en het Zwin Natuur Park. Doordat ik opgroeide in de Zeeuwse polder, was ik dicht bij de natuur en dat trok mijn interesse. Dat bleef mijn hele leven zo en was de reden dat ik lid werd van natuurvereniging ’t Duumpje.

Zo kwam ik in contact met de leden van de vogelwerkgroep die zich bezig hielden met het tellen van vogels. Ik ging mee op pad en dacht: dat wil ik zelf ook!

Via Jan-Willem Vergeer vroeg ik een gebied aan om te tellen. Niet toevallig is dat het gebied waar ik als natuurgids actief ben: Het Zwin op de grens van Nederland en België. De midwintertelling van watervogels en de ganzen- en zwanentelling doe ik bij de Baarzandse kreek en de Nieuwkerkse kreek wat zuidelijk van de Westerschelde is gesitueerd tussen Schoondijke en Breskens.  Verder doe ik aan Huiszwaluwtelling en ANLb-akkerrandtelling mee.

Wil jij je ervaring met de BMP-cursus met ons delen?

Vogels tellen is een vak dat je moet leren en toen de mogelijkheid zich voordeed om een cursus van Sovon te volgen, die door vogelwerkgroep ’t Duumpje was georganiseerd, heb ik deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen.

De cursus werd door een medewerker van Sovon gegeven als vervolg op de in 2014 gegeven basiscursus “Vogels kijken”. De praktijkopleiding in het veld gebeurde onder de deskundige begeleiding van Luciën Boerjan en Piet du Burck. Daarnaast liep ik met hen en Eric Marteijn en Reggie van Poecke van vogelwerkgroep ‘t Duumpje in reguliere BMP-tellingen mee.

De theoretische avonden werden geleid door Jan-Willem Vergeer in het Zwin-College, en met een BMP-examen afgesloten. Alle cursisten hebben de cursus als constructief ervaren. Ik dank alle betrokkenen voor de goede organisatie en de leerzame entourage.

Wat wil je zeggen tegen mensen die er over denken of ze mee willen doen met een volgende BMP-cursus?

Met deze kennis kun je gaan starten met het tellen van de vogels en dat is een belevenis!

Buiten zijn tijdens het aanzwellende vogelconcert maakt je dag tot een feest. De gegevens kunnen direct in de Avimap-app worden ge-upload dus heb je geen huiswerk meer.

De BMP-cursus helpt je om er een leuke hobby van te maken die er toe doet, met handige tools en altijd een ondersteuningsteam voor als je iets nieuws hoort of ziet.