Wadvogelteller bij de derde duintjes op de Boschplaat, Terschelling. Foto: Albert de Jong

Extra wadvogeltelling

Komend weekend kijken weer tientallen vogelaars door hun telescoop naar hoogwatervluchtplaatsen. Ze tellen de aantallen wadvogels die zich bij hoogwater verzamelen. Het gaat deze keer om een extra wadvogeltelling, waarbij speciaal aandacht is voor verstoring.

In het kader van verstoringsonderszoek is er zaterdag 12 augustus een extra wadvogeltelling. De hele Waddenzee is ingedeeld in telgebieden. Zoveel mogelijk van deze gebieden worden tijdens het moment van hoogwater geteld en dat is zaterdag rond het middaguur (tij verschilt per locatie). 

Verstoringsonderzoek

De tellers noteren tijdens deze telling niet alleen de aantallen vogels, maar ook (potentiële) verstoringsbronnen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een langsvarende boot (die misschien geen verstoring veroorzaakt), een fietser die langs een groep rustende Wulpen rijdt of een Slechtvalk die steltlopers opjaagt. In de app Avimap kan zo’n waarneming en het effect ervan meteen ingevoerd worden. De gegevens dragen bij aan verder onderzoek naar effecten van verstoringen op vogels.

Tellers gezocht op Texel en Vlieland

Op Texel en Vlieland zijn enkele gebieden waarvan de vast teller op vakantie is. Ben je iemand die niet vies is van het tellen van grote groepen vogels, ze ook goed herkent en wil invallen? Mail of bel dan even naar Menno Hornman.