Exclusieve toegang tot Jaarrond Tuintelling-beta

Er is een nieuw project van start gegaan, de Jaarrond Tuintelling. Een telling in de tuin die het hele jaar door plaatsvindt, vergelijkbaar met de Garden Bird Watch van de BTO, maar dan van alle soorten. De site is alleen toegankelijk voor betadeelnemers. Registreer je nu en krijg exclusieve toegang.

Telt jouw tuin ook mee? Meld je nu aan als betadeelnemer en krijg exclusieve toegang tot de betaversie jaarrond tuintelling.

In Engeland geven mensen al sinds 1995 het hele jaar door welke vogels er in hun tuin zitten. De Garden Bird Watch van de BTO is een groot succes en een inspirerend voorbeeld. Samen met de Vogelbescherming en een aantal PGO’s hebben we het afgelopen jaar een vergelijkbaar project uitgewerkt. Deze zomer zijn we van start gegaan met de Jaarrond Tuintelling.

Waarom je tuin tellen

Met het project willen we systematisch gegevens verzamelen over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners. Als deelnemer kun je wekelijks doorgeven welke soorten er in je tuin zaten. Daarnaast kun je gerichte tellingen per soortgroep uitvoeren gedurende 5, 10 of 15 minuten. De gegevens dragen bij aan een beter inzicht in de aanwezigheid van soorten, het belang van tuinen en mogelijke veranderingen.

Voor beginnende tellers is het bovendien een mooi project om ervaring op te doen met tellen en eventueel door te stromen naar andere telprojecten, zoals bijvoorbeeld het Meetnet Urbane Soorten (MUS).

Groen en Doen

Het project wordt gefinancierd vanuit Vogelbescherming, de PGO’s en het programma Groen en Doen van het ministerie van Economische Zaken.

Aanmelden

Telt jouw tuin ook mee? Meld je nu aan als betadeelnemer en krijg exclusieve toegang tot de betaversie jaarrond tuintelling.

Kies de soortgroep die je wilt tellen