Even voorstellen: Jelle Abma

Per 1 april 2019 is Jelle Abma begonnen op de afdeling Communicatie. Hij zal veel met vrijwilligers in contact komen en weldra een bekend gezicht worden bij een deel van de achterban. Tijd om Jelle uitgebreid voor te stellen.

Wie is Jelle? Vertel eens iets over jezelf.

Ik ben 35 lentes jong, geboren en getogen in Monnickendam NH, en met mijn vriendin en een kleine dochter van 9 maanden hebben we onlangs de voorjaarstrek van noordwest naar zuidoost ingezet! We wonen nu in Nijmegen, maar ik kende Oost-Nederland al enigszins. Tijdens mijn studie aan het van Hall Larenstein instituut (natuur en landschapstechniek) woonde ik in Arnhem/Velp.
Ik heb wat met vogels vanaf mijn negende. Al een paar jaar later ging ik met de lokale boswachter mee; vrijwilligerswerk, vogels tellen en soms ook vangen en ringen. Op jonge leeftijd wist ik al dat ik in de natuur wilde werken.

Wat voor werk deed je eerder?

Na mijn studie kreeg ik werk als veldmedewerker bij Staatsbosbeheer. Daar deed ik veel praktische kennis opgedaan over het beheer van natuurgebieden,  met name veenweidegebieden (weidevogels), moerassen en rietlanden. Na vijf jaar switchte ik  naar Landschap Noord-Holland. Ik was daar als senior Boswachter mede verantwoordelijk voor het beheer van het Ilperveld, een groot Natura 2000 gebied. Roerdomp, Snor, Bruine Kiekendief, Grutto, Tureluur en Watersnip waren broedvogels die een speciaal plekje kregen in het beheer. Maar het werken met boeren en aansturen van vrijwilligers waren binnen deze baan eveneens belangrijke aspecten.

En toen…

Tijdens project Omhoog met het Veen ontmoette ik mijn vriendin in het veen/veld. Een Phd student die in ‘mijn’ gebied onderzoek ging doen naar het behoud en het herstel van veen! Ze kreeg daarna een baan bij Provincie Brabant, als ecoloog in Den Bosch. Het reizen was niet ideaal. Daarom koos ik ervoor  om een andere baan te gaan zoeken en die vond ik in Nijmegen. Een nieuwe uitdaging en op een andere manier in de natuur aan het werk.

Wat ga je doen bij Sovon?

Ik ga mij onder andere bezig houden met het maken en geven van cursussen aan vrijwilligers(groepen) door het hele land en het werven en opleiden van vogeltellers. Ik zal ook regelmatig werkzaam zijn op de helpdesk Maar ik word ook ingeschakeld bij inventarisatiewerk. Een mooie combinatie van verschillende disciplines dus.

Heb je een ambitie?

Sovon bekender en toegankelijk maken door heel Nederland lijkt me een mooie uitdaging. Ik heb er enorm veel zin in om een bijdrage te leveren aan meer, betere en enthousiaste vrijwilligers die naar vogels gaan kijken en tellen. Dit allemaal om de vogels, maar ook de natuur in Nederland te beschermen en te behouden.

Heb je favoriete vogels?

Als jongen ging ik samen met mijn vader weidevogelnesten beschermen in Waterland. Dit leverde veel inzicht op in het gedrag van Kievit, Grutto, Tureluur enzovoort. Hoewel ik daarna vooral bezig was met het beschermen van leefgebieden, bleef de voorkeur bestaan voor open landschappen en de vogels die daar thuishoren. Weidevogels, wadvogels, steltlopers; die hebben mijn hart. En de landschappen waarin ze voorkomen, laag- en  hoogvenen en de toendra. Zomervakanties waarin ik reizen begeleidde rond Spitsbergen, ze waren met geen pen te beschrijven.