Merel wordt veelal schaarser. Foto: Ran Schols

Europese tuinvogels in de winter

Bird Census News is het tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC). Onlangs kwam een interessant nummer uit over wintervogeltellingen in tuinen. Het laatste wapenfeit van hoofdredacteur Anny Anselin na een kwart eeuw redacteurschap!

Tuinvogeltellingen worden in allerlei landen gedaan, het langst en meest massaal in Groot-Brittannië. In dit nummer van Bird Census News komen enkele minder bekende projecten langs, uit Finland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Vlaanderen.

Telweekend

In de meeste gevallen beperkt de activiteit zich tot een enkel weekend in januari. Tellers worden opgeroepen om het hoogste aantal vogels door te geven dat ze zien binnen een uur (Finland, Duitsland, Oostenrijk), kwartier (Vlaanderen) of zelf gekozen tijdseenheid (Frankrijk).

Frankrijk: twee projecten

In Frankrijk loopt naast het aan een telweekend gebonden project nog een tweede: Bird Lab. Een opmerkelijk initiatief. Deelnemers moeten twee identieke voederplanken opstellen op enkele meters van elkaar, en vullen met zonnebloemzaden. Met een app registreren ze met vogelsymbolen gedurende vijf minuten welke vogels wat doen. Het levert informatie op over verblijfsduur op voerplaatsen en interacties tussen soorten.

Doelen

Bij alle tuintellingen staan twee doelen centraal: publieke interesse in vogels verstevigen en informatie over aantallen en trends van vogels verzamelen complementair aan reeds lopende projecten.

Kritische noten

De populariteit van tuinvogeltellingen is verheugend maar heeft ook zijn nadelen. In onder andere de Vlaamse bijdrage wordt ingegaan op het effect van foute determinaties en middelen om die zo goed mogelijk tegen te gaan. Aandacht voor bijscholing van onervaren waarnemers loont!

Ook jaarrond?

Jaarrond tuintellingen, zoals wij in Nederland kennen, zijn in de besproken landen nog niet erg in zwang, met uitzondering van Frankrijk (Bird Lab).  

Meer lezen

Het nummer van Bird Census News is hier te lezen. Oudere nummers zijn op de website van de EBCC te raadplegen.