Kuhls Pijlstormvogel, een soort die in de Portugese zeevogelatlas prominent naar voren komt. Madeira 27 augustus 2014. Foto: René van Rossum (observado.org)

Europese Rode Lijst en ander nieuws

Bird Census News is het (tegenwoordig alleen digitale) tijdschrift van de European Bird Census Council (EBCC). Zeg maar het 'Europese Sovon'. Het recent verschenen nummer opent de alweer 28e jaargang.

In dit nummer veel aandacht voor de nieuwe Europese Rode Lijst. Het blijkt dat 67 soorten (13% van alle inheemse soorten) in Europa een bedreigde status hebben. Wordt alleen naar de landen van de Europese Unie gekeken, dan is het beeld nog wat ongunstiger (82 soorten, ofwel 18%).

Atlasnieuws

Maar er valt meer te lezen in dit nummer. Indrukwekkend is het voortgangsverslag van veldwerk ten behoeve van de nieuwe Europese broedvogelatlas in Oekraïne. Het demonstreert weer eens hoe goed wij het zelf hebben, want de Oekraïners moeten de klus klaren met slechts enkele tientallen vrijwilligers. Dat de tellingen in het oosten van dit land grotendeels voltooid waren voordat de afscheidingsoorlog begon, wordt bijna zijdelings genoemd.
Voorts aandacht voor onder meer de stand van zaken wat betreft monitoring en atlaswerk in Servië en Griekenland.

Portugese Zeevogelatlas

De Portugezen hebben, door middel van tellingen vanaf boten en langs de kust, de verspreiding van zeevogels in hun wateren in kaart gebracht. Dat levert voor de eerste keer verspreidingsbeelden op van 65 soorten in een voor zeevogels belangrijk gebied. De honderden kaarten zijn ook op internet gezet.

Meer lezen

Kortom, een interessant nummer waarvan je hier een pdf vindt.