Een verdwijnend beeld: langstrekkende Zomertortel. Foto: Arjan Boele

Europese Rode Lijst: 13% vogels bedreigd

Birdlife International presenteerde vorige week een nieuwe Europese Rode Lijst. Een belangrijk document, waarvoor de laatste ontwikkelingen van 533 soorten onder de loep werden genomen. 13 procent daarvan kreeg de status 'kritiek', waaronder de Wilgengors en Bastaardarend. 

De vorige Rode Lijst verscheen in 2004 en sindsdien is er veel veranderd. Soorten namen verder af, bleven stabiel of namen juist toe. De Europese Rode Lijst classificeert alle Europese inheemse soorten op basis van de laatste gegevens over populaties (ondermeer die van Sovon). Zo staat de Bastaardarend inmiddels als 'Critical Endangered' te boek. Door habitatverlies en hybridisering met Schreeuwarend is deze soort bezig met een snelle afname. Ook de Wilgengors is bezig met een forse afname in de belangrijkste broedgebieden van West-Rusland en Siberië. Deze soort wordt op trek in flinke aantallen weggevangen voor consumptie. 

Goed nieuws

Goed nieuws is er te melden over Kleine Torenvalken en Grote Trappen, die dankzij beschermingsprogramma's een positieve ontwikkeling doormaken. Vijfentwintig soorten zijn ten opzichte van tien jaar terug in een minder ernstige categorie ingeschaald; hun situatie is verbeterd.

Zomertortel

Tekenend voor het verdwijnen van kleinschalig cultuurland in Europa is de teloorgang van de Zomertortel. Die kreeg de status 'Near Threathened'. Mocht er over tien jaar weer een Rode Lijst komen, dan is het de vraag of die kwalificatie nog recht doet. Want deze soort neemt heel snel af.