Provencaalse Grasmus. Foto: Ran Schols

Europese broedvogeltrends

De trends van de Europese 'gewone broedvogels' zijn nu bijeengebracht in een handig overzicht.

De EBCC (European Bird Census Council) nam dit voor zijn rekening. In deze organistatie zijn alle coördinatoren van landelijke vogeltellingen opgenomen. Inmiddels gaat het om 27 landen!

De nationale gegevens worden op een bepaalde manier bewerkt, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met het relatieve belang van een land voor een vogelsoort. Uiteindelijk kan een Europese trend worden bepaald voor de periode vanaf 1990 en soms al eerder.

Het levert vaak verrassende cijfers op die soms ook meer licht werpen op de Nederlandse situatie. Zo behoren Kramsvogel, Matkop en Ekster tot de soorten waarmee het in heel Europa niet goed gaat. Groene Specht, Gekraagde Roodstaart en Raaf doen het Europees gezien juist goed.

Een samenvatting van de resultaten, op een uitvouwbaar blad, is hier te vinden. Meer informatie over de achtergronden en methoden op de site van de EBCC.