Europees overzicht bedreigde vogelsoorten

BirdLife International heeft een rapport uitgegeven met daarin een internationaal overzicht van bedreigde vogelsoorten. Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van waarnemingen die zijn verzameld door duizenden vrijwilligers. De gegevens vormen de basis voor bescherming in de Europese landen. 

Basis voor de analyse vormt de Europese Rode Lijst. Deze is mede gebaseerd op vogelgegevens die door Sovon zijn aangeleverd (trends en verspreiding) en op IUCN-criteria waarmee het gevaar voor uitsterven wordt bepaald. 

Vogels in Nederland

Vogels die in Nederland bedreigd zijn, zijn dat niet automatisch wereldwijd. In het rapport analyseert BirdLife het voorkomen van bedreigde soorten per land en op verschillende niveaus. Voor Nederland geldt:

  • Van de wereldwijd bedreigde vogelsoorten broeden er 8 in Nederland en overwinteren er 12 in ons land (overzicht onderaan bericht)
  • Europees bedreigde soorten met zwaartepunt in Europa broeden er 16 in Nederland en is er 1 overwinteraar 
  • Europees bedreigde soorten die buiten Europa hun zwaartepunt hebben: 43 soorten broedvogels, 10 overwinteraars

In totaal zijn er van de 540 in Europa voorkomende vogels 70 soorten wereldwijd bedreigd.

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming bracht dit weekend een persbericht uit over het rapport: "Het rapport met wetenschappelijk gegevens legt bloot welke vogelsoorten het meest acuut bescherming nodig hebben. Dat zijn bij ons vooral vogels van het landelijk gebied en de kust." Lees het hele persbericht van Vogelbescherming »

Download

Het rapport European birds of conservation concern, populations, trends and national responsibilities is hier te downloaden (178 MB).

 

(klikken voor groter plaatje)

Birdlife - wereldwijd bedreigde vogelsoorten Nederland

Bron: European birds of conservation concern, populations, trends and national responsibilities