Europees broedvogelcongres in april 2022

Het duurt nog even, maar van 4 – 8 april 2022 organiseert de European Bird Census Council (EBCC) haar driejaarlijkse congres. Deze keer in het Zwitserse Luzern, onder de naam Bird Numbers 2022 - Beyond the Atlas: challenges and opportunities. Ook vogelaars uit Nederland zijn van harte uitgenodigd. 

Het EBCC-congres wordt iedere drie jaar gehouden en brengt vogelaars bijeen die betrokken zijn bij vogelmonitoring, -onderzoek en -bescherming in Europa en daarbuiten. Het vorige congres werd in het Portugese Évora gehouden en was vooral gewijd aan de inmiddels verschenen Europese broedvogelatlas.

Thema vervolg Europese atlas

Een jaar na het verschijnen van deze atlas staat het komende congres in het teken van wat er na zo’n mijlpaal komt. Daarom zal het programma vooral gaan over hoe de atlasgegevens gebruikt kunnen worden voor bescherming en verder onderzoek. Ook is er aandacht voor nationale atlassen die in de maak zijn en de lopende monitoringsprogramma’s.

Programma

Deze keer organiseert het Swiss Ornithological Institute in Sempach het congres en de hoop is dat alles fysiek zal kunnen doorgaan. Het zal worden gehouden in het Swiss Museum of Transport in de stad Luzern. Er zijn plenaire lezingen, maar ook themalezingen, workshops en uiteraard ook excursies. Ook vanuit Sovon zullen er enkele bijdragen zijn.

Deelnemen en indienen lezing

Vogelaars uit Nederland die betrokken zijn bij vogeltellingen, -onderzoek en -bescherming zijn van harte welkom om deel te nemen als bezoeker. Je kunt zelf een voorstel voor een lezing indienen. Lezingen over telprojecten, onderzoek naar veranderingen in populaties, demografie en verspreiding, bescherming, nieuwe technieken, methodieken en vormen van citizen science passen goed in het programma. Kortom, voor elk wat wils tijdens dit congres. Luzern is overigens goed met de internationale trein te bereizen.