Westelijke Blonde Tapuit. Foto: Ran Schols

Europees Atlasnieuws

Bird Census News is het tijdschrift van de European Bird Census Council, de koepelorganisatie van vogelmonitoring, atlaswerk en populatiestudies in Europa.

Het meest recente nummer van Bird Census News staat boordevol informatie over atlasprojecten. Zo is er een uitgebreid artikel over de nieuwe Europese broedvogelatlas in wording, met een bespreking van methoden en te verwachten resultaten. Voorts veel aandacht voor lopende nieuwe atlasprojecten, onder andere in Zwitserland, Denemarken, Italië en uiteraard ons eigen land. Goed nieuws is er ook uit Europees Rusland, Griekenland en Turkije, waar nu voor het eerst een broedvogelatlas van de grond moet komen. Een evaluatie van de recente Britse broedvogelatlas completeert het nummer.

Het nummer is online hier te lezen.