Trektellers op de Brobbelbies-Noord. Foto: Peter Noy

Euro Birdwatch; trektellen op de Brobbelbies

Op zaterdag 5 oktober gaan leden van Vogelwacht Uden op stap om vogels te kijken en tellen. Zij doen dit in het kader van de Euro Birdwatch, het Europese vogeltel-evenement van BirdLife International. Iedereen is van harte welkom.

Door Telpost de Brobbelbies

De tellingen worden gedaan vanaf telpost ‘Brobbelbies-Noord’, gelegen in natuurgebied de Maashorst en duurt van zonsopgang tot ’s middags vijf uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Vogels tellen

Tezamen met meer dan honderd andere vogelwerkgroepen worden dat weekend op 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk overvliegende trekvogels geteld. Elk jaar doen vele tienduizenden vogelaars mee aan dit evenement, verspreid over zo’n veertig Europese landen.

Aan het einde van de middag verzamelt Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met de vogeltrekwebsite Trektellen.nl de vogelgegevens uit heel Nederland. Elk jaar worden tienduizenden vogels gezien, verdeeld over meer dan tweehonderd verschillende soorten. In heel Europa werden vorig jaar zelfs bijna zes miljoen vogels geteld. De hoeveelheid trekvogels is daarbij sterk afhankelijk van het weer.

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse partner van BirdLife International.

Contact

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jan-Willem Hermans
T: 0413-269804 of kijk op de website van de Vogelwacht Uden.