Spreeuwen. Foto: Arjan Boele

Euro Birdwatch 5 oktober

Het is inmiddels een traditie: in het eerste weekend van oktober vindt de Euro Birdwatch plaats. Een dag waarop de vogeltrek centraal staat.

In het hele land zullen vogelaars tellen wat ze vanaf een vast punt aan overtrekkende vogels zien. Een groot deel daarvan doet dat ook op andere dagen, soms al vele jaren lang, en voert de gegevens dagelijks in op www.trektellen.nl.

Begin oktober kan de trek al goed op dreef zijn, met name van soorten als Graspieper, Spreeuw en Vink. Een lichte tegenwind en gebroken bewolking zijn gunstig om de trek waar te nemen; bij slechte weersomstandigheden valt de trek vaak stil, terwijl de vogels bij noordoostenwinden en helder weer soms onzichtbaar hoog vliegen.

Meer informatie over de Euro Birdwatch is te vinden in het bericht van Vogelbescherming Nederland.