Euro Bird Portal visualiseert miljoenen vogelwaarnemingen in tijd en ruimte.

Euro Bird Portal: visualisatie van miljoenen waarnemingen

Zien hoe trekvogels in het voorjaar Europa binnentrekken, zoals de Boerenzwaluw? Op het Euro Bird Portal (EBP) kan het. Deze website visualiseert miljoenen vogelgegevens uit Europa. 

Uit de periode 2010-2015 kun je per week de verspreiding van 100 soorten bekijken. De kaarten worden opgebouwd uit de enorme hoeveelheid vogelgegevens die waarnemers in heel Europa verzamelen. Door telkens nieuwe gegevens toe te voegen, ontstaan er prachtige kaarten van bijvoorbeeld de aankomst van de Boerenzwaluw en de doortrek van Kraanvogels. Begin maart zijn er ruim 50 miljoen extra gegevens toegevoegd voor het jaar 2015 en met terugwerkende kracht voor 50 extra soorten.

Over het Euro Bird Portal

Het Euro Bird Portal is een project van de EBCC, de Europese organisatie die vogelorganisaties aan elkaar verbindt. 69 instituten uit 21 Europese landen zijn als partner aangesloten bij dit project, waaronder Sovon. Daarnaast zijn er waarnemingenportals betrokken, zoals Trektellen.nl, Waarneming.nl en Artportalen. In totaal bundelen al deze partijen miljoenen gegevens. Het doel van het EBP project is om bewegingen van vogels over Europa en de veranderingen daarin beschikbaar te maken voor het grote publiek en onderzoekers. 

Steeds dichter naar live

In de nabije toekomst zal de website bijna live geaggregeerde (bewerkte) data laten zien uit heel Europa. Nu al is het EBP de grootste 'citizen science data flow' van gegevens over biodiversiteit. Kortom: hier wordt een immense bak vogelgegevens, grotendeels verzameld in vrije tijd, omgezet in fraaie kaarten waar je urenlang mee kunt spelen.

​Antwoorden

Prof. Ruud Foppen, voorzitter van de EBCC: "Zeker is dat deze kaartbeelden op termijn ook tot antwoorden leiden op vragen die vanuit onderzoeks- en beschermingsperspectief interessant zijn. Denk aan vragen op het gebied van klimaatverandering en te beschermen nieuwe belangrijke vogelgebieden."