Er is weer een nieuwe Limosa uit!

Er is weer een nieuwe Limosa uit, met ditmaal artikelen over Bosuilen, Wulpen, Tapuiten en Soepganzen.

Bosuilen in Zuidwest-Brabant

In de Zuidwest-Brabantse gebieden Rucphense Bossen en Visdonk werden van januari 2012 tot en met december 2017 de resten van 11.341 prooien van Bosuilen verzameld. Dat bestond voor het overgrote deel uit zoogdieren (8886), gevolgd door vogels (557) en amfibieën (313). Bosmuizen vormden de belangrijkste prooisoort. Vraag is of dit duidt op armoede of juist een rijke situatie. Worden er zoveel Bosmuizen gegeten omdat goede alternatieven ontbreken of is het aanbod aan Bosmuizen zelfs in bosmuisarme jaren dusdanig dat er geen noodzaak is over te schakelen op alternatieve prooien. In Limosa is het voedsel en terreingebuik in beide gebieden onderwerp van een prachtig artikel.

Wulp, van wintergast naar ‘zomer-ruier’?

Langs de Lek, tussen Vianen en Amerongen worden al sinds jaar en dag met grote regelmaat slaapplaatstellingen van Wulpen gedaan. In vergelijking tot oude telreeksen laten recente gegevens een opmerkelijke verandering in het seizoenspatroon zien. In plaats van een wintergast is de Wulp tegenwoordig juist talrijker in de zomer. Het lijkt er daarmee op dat de Wulp het gebied niet meer zozeer gebruikt om te overwinteren, maar meer in de periode van de rui. In de nieuwe Limosa een uitgebreid artikel hierover.

En verder in Limosa

Koekoeken die hun eieren leggen in nesten van een holenbroeder als de Tapuit lijkt onwaarschijnlijk, maar toch kwam het voor. In Limosa een artikel over zulke historische gevallen in Nederland. Gerichte soepganstellingen in de provincie Groningen laten een veel minder sterke stijging van het aantal Soepganzen zien dan o.a. landelijke georganiseerde tellingen doen vermoeden. Hoe komt dat eigenlijk. Ook hierover een fraai artikel in de nieuwe Limosa. Verder nog een bloemlezing uit de internationale vogelliteratuur in Andermans Veren en recensies van een aantal nieuwe vogelboeken.

Lid worden?

Lees Limosa! Word Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!