Limosa 86.1

Er is weer een nieuwe Limosa!

Het eerste nummer van 2013 opent met een artikel over de ontwikkeling van de broedpopulatie van de Grauwe Gans op regionale schaal in Nederland. Over hoe een zeldzaamheid een van de talrijkste soorten in Nederland werd.

Korte bijdragen zijn er over winterwaarnemingen van Grote Sterns, broedende Raven in Zuid-Holland en een 17e-eeuws broedgeval van de Buidelmees in Nederland. In de rubriek Lopend Onderzoek gaat aandacht uit naar de laagwaterverspreiding van steltlopers in de Waddenzee. Sovon wijdt in deze Limosa uit over de populatiedynamiek van de broedende Blauwe Kiekendieven in het waddengebied. Naast deze artikelen schenkt de rubriek Andermans Veren aandacht aan interessante internationale vogelliteratuur en zijn er recensies van onlangs verschenen vogelboeken. Kortom, een veelzijdig nummer.

Bekijk de samenvattingen »

Het volgende nummer

De redactie van Limosa is druk met het volgende nummer, met daarin o.a. aandacht voor Purperreigers, gekleurringde Huismussen en een vissende Waterpieper.

Themanummer akkervogels

Tevens is een themanummer over akkervogels in de maak. Ofwel, lees Limosa!

Pluslidmaatschap

Met een Pluslidmaatschap combineer je je Sovon-lidmaatschap met een abonnement op Limosa, het blad van Sovon en de NOU. Je betaalt dan slechts €27,50 per jaar i.p.v. €30,-

Meld je aan als Pluslid »