Karakteristiek voorjaarsgeluid in de Deurnese Peel: zingende Sprinkhaanzanger. Foto: Harvey van Diek

Enorme brand in de Deurnese Peel

Treurige berichten uit het zuiden van het land, waar afgelopen dagen enorme branden woedden in de Deurnese Peel (NBr) en de Meinweg (Lb). Twee gebieden die van groot belang zijn voor, onder meer, broedvogels.

Wat dit voor gevolgen zal hebben voor de broedvogels moet uiteraard nog blijken. Maar dat dit ingrijpend zal zijn, zowel voor reeds gevestigde broedvogels als zomergasten die nog moeten komen, is duidelijk. Dit te kwantificeren is in theorie goed mogelijk, want de Meinweg wordt jaarlijks goed op schaarse broedvogels onderzocht, terwijl ook van de lastig te doorkruisen Deurnese Peel recente gegevens voorhanden zijn. 

Deurnese Peel in vlammen

De dagenlange brand in de Deurnese Peel was voor de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Het ongeveer 1000 ha omvattende natuurgebied is amper ontsloten door wegen en paden - waar vind je dat nog in Nederland? - en drassig. Volgens berichten zou driekwart van het gebied door de brand zijn aangetast. Daarmee is het mogelijk de grootste natuurbrand 'ooit' in Nederland.

Inventarisatie 2018

In 2018 is het hele gebied op broedvogels gekarteerd door mederwerkers van Provincie Limburg en Sovon. Het vormt met de aangrenzende Mariapeel min of meer een geheel dat de Verheven Peel wordt genoemd. De kartering bracht 94 broedvogelsoorten in de Deurnese Peel aan het licht, waaronder 20 die op de Rode Lijst staan. Karakteristiek voor de open delen zijn onder meer Nachtzwaluwe (20 territoria), Blauwborst (95), Boompieper (167), Geelgors (43) en Sprinkhaanzanger (46). In verboste delen broeden Appelvink (16), Gekraagde Roodstaart (74), Kleine Bonte Specht (19), Wielewaal (17) en vele andere soorten.

Meer lezen

Voor wie zich erin wil verdiepen: begin dit jaar verscheen het uitgebreide (166 pagina's) rapport over de broedvogelkartering in de Verheven Peel (Deurnese Peel én Mariapeel) waarin ook een vergelijking met eerdere tellingen wordt gemaakt. Het verslag is hier te lezen.