Er werd een Kleinst Waterhoen gehoord, maar het werd (net) geen territorium | Foto: Harvey van Diek

Enkele zeldzame vogelsoorten in district D06, Overijssel-West in 2017

Het jaar 2017 was weer een interessant broedvogeljaar. Hieronder enkele zeldzame broedvogel van Overijssel-West met enkele schitterende krenten.

Door: Ronny Hullegie, DC LSB Overijssel-West

 

Korhoen (10 gemaakte broedparen)

Er zijn nog 1 of 2 Nederlandse hennen over van de oorspronkelijke populatie. De rest van de populatie die momenteel aanwezig is zijn bijgeplaatste vogels uit Zweden. De schatting van de populatie voor 2017 is 15 hennen en 10 hanen. Er zijn minimaal 12 nesten met eieren gevonden. Hieruit zijn kuikens geboren maar de overleving is onzeker, als oorzaak ligt mede de droge, warme zomer ten grondslag.

Grote Zilverreiger (12)

In de kolonie van de Auken, welke een bonte mengeling is van vele reigerachtigen werden 11 nesten geteld. Dit is het hoogste aantal ooit dat vastgesteld is in de Wieden. Tevens werd er een broedpaar gemeld in de Beulakerpolder, ten westen van Giethoorn. Hiermee komt het totaal aantal broedparen van de Grote Zilverreiger op 12 uit voor de gehele Wieden. In de Weerribben is de soort niet vastgesteld.

Zwarte Wouw (1)

Uit Beerze is tijdens een BMP inventarisatie een territorium van de Zwarte Wouw gekomen. Het is onbekend of de vogel gebroed heeft.

Rode Wouw (6)

Bij Ommen (1 jong uitgevlogen), Heino (nest met eieren) en Deventer (3 uitgevlogen jongen) werden nesten gevonden. Verder werden territoriale paren gevonden bij IJhorst, Windesheim en de Weerribben.

Zeearend (1)

Op het Vogeleiland is voor het derde jaar achtereen succesvol gebroed door de soort. Twee jongen zijn in het nest grootgebracht. Een derde ei is niet uitgekomen. De jongen zijn voorzien van een zwarte aluminium ring met witte letters AV14 en AV15. Ten tijde van het ringen waren ze ongeveer 4 weken oud en wegen 3700 gram. Prooiresten op het nest bestonden uit een snoek en 2 brasems en lagen er resten van 10 meerkoeten, een fuut, een krakeend, een haas en een muskusrat in.

Kwartelkoning (1)

Er werd een éénmalig roepende vogel aangetroffen langs het Keteldiep, en verder leverde dat voor heel Overijssel-West geen territoria op. 2017 gaat de boeken in als een van de magerste jaren ooit voor de soort in Nederland.

Klein Waterhoen (1)

Uit de Wieden is een melding gekomen van een territoriaal Klein Waterhoen.

Kleinst Waterhoen (0-1)

Het Kleinst Waterhoen werd gehoord vanuit de Wetering-Oost, maar er waren te weinig waarnemingen tussen de datumgrenzen (BMP-criteria) om er een territorium van te kunnen maken.

Grote Karekiet (7)

Wetering-Oost 1, Nederland in De Weerribben 1, De Wieden 1, Grote Buitenlanden (tegenover Vogeleiland) 2, Zwarte Meer Kadoeler sluis 2. Het beeld is nog verre van compleet voor Overijssel-West in 2017.

Iedereen bedankt

Iedereen die weer een bijdrage heeft geleverd door middel van kolonievogeltellingen, losse waarnemingen of BMP-tellingen, allen hartelijk dank! Zonder jullie was het niet mogelijk om deze mooie data over vogels te verzamelen, en zo inzicht te krijgen in het geweldige broedvogelbestand van Overijssel.

Het nieuwe jaar…

Wat zal het aankomende nieuwe jaar weer brengen? Gaat alles verder met deze mooie soorten, of komen er tóch weer nieuwe bij? Spannend! Hierbij wil ik dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om u allemaal een heel fijn kerstfeest te wensen en een gezond, gelukkig en vooral vogelrijk 2018! Blijf vooral jullie waarnemingen doorgeven aan Sovon, en van de prachtige natuur genieten!