Foto: Harvey van Diek

Enkele zeldzame broedvogels van Noord-Holland belicht

Patrick Bergkamp, DC van Noord-Holland, heeft van enkele zeldzame broedvogels uit de regio te weten Bontbekplevier, Nachtzwaluw en het Baardmannetje de broedgegevens op een rijtje gezet en in een artikel gegoten.

Bontbekplevier

De stand van de Bontbekplevier is in Noord Holland de afgelopen 20 jaar gehalveerd, zoals in figuur 1 valt te zien. De afname manifesteerde zich zowel in het Waddengebied als op het vasteland van de provincie.

figuur 1
 

Nachtzwaluw

Was de geitenmelker in 2004 nog afwezig in Noord Holland, vanaf 2005 is de soort hier een jaarlijkse broedvogel, met als  belangrijkste gebied de Schoorlse Duinen. Verheugend is dat voor het jaar 2016 tenminste 17 territoria zijn gemeld: 3-4 op Texel, 12 in de duinen tussen Egmond aan Zee en de Hondsbosche, en 2 op de heidevelden in 't Gooi.

Baardmannetje

Het lijkt erop dat in 2015 de stand dermate is toegenomen dat het totaal aantal zelfs hoger uitkomt dan het aantal voor de hierboven genoemde winters, iets dat zeker het geval is in het afgelopen broedseizoen.

Het hele verslag lezen

Lees in de PDF de volledige tekst over deze drie zeldzame broedvogels.