De Spreeuw werd in 2017 in iets hogere aantallen gezien dan in het jaar ervoor.

Elfde jaar MUS

Gewoontegetrouw is het Meetnet Urbane Soorten (MUS) het eerste project waar we een indruk krijgen van het voorbije voorjaar. In de laatste Sovon-Nieuws-editie worden de resultaten vergeleken met vorig jaar. Welke soorten zijn de winnaars, welke de verliezers?

MUS brengt de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden in beeld. De resultaten vormen een eerste impressie. Daadwerkelijke trends worden later in het jaar berekend, maar over het algemeen zit het aardig in dezelfde lijn.  

Impressie in het kort

  • Dit jaar zijn ruim 380.000 vogels doorgegeven van maar liefst 169 soorten. De top 5 bestaan uit Kauw, Merel, Houtduif, Gierzwaluw en Huismus
  • De meeste watervogels doen het goed in dorpen en steden en nemen toe. De Grauwe Gans en Wilde Eend laten recent een stabilisatie zien
  • Maar liefst vijf soorten kraaien kun je tegenwoordig zien in het stedelijk gebied; de meeste zijn stabiel en de Kauw laat een lichte toename zien
  • De Vink nam in de voorgaande tien jaren wat af maar veerde nu wat op, wellicht profiterend van een goede beukenmast in de afgelopen winter
  • De Putter neemt toe en een afname is er vastgesteld bij Groenling en Kneu
  • Bij de huizenbroeders werd bij de Spreeuw een lichte toename vastgesteld, lichte afname bij Huismus en stabiele aantallen bij de Gierzwaluw

Meer lezen? Lees het artikel over elfde jaar MUS in Sovon-Nieuws

Invoeren

Dit jaar deden ruim 850 deelnemers mee aan MUS. Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! 

Heb je de aantallen nog niet ingevoerd, doe dat dan alsnog zo snel mogelijk.

Meedoen aan MUS

Wil je ook meedoen? De opzet is eenvoudig, met een telling van vijf minuten op vaste punten. Het project is bovendien zeer geschikt voor minder ervaren waarnemers.

Kijk op sovon.nl/mus voor meer informatie. Naast uitleg en instructies vind je daar een cursus om je kennis te testen en te vergroten.

Of neem contact op met meetnetcoördinator Jan Schoppers.