Locatie Eksternest station Nijmegen

Eksters die op/in gebouwen broeden, wie kent dat?

Eksternesten zijn meestal gemakkelijk te herkennen: groot, bolrond, met een invlieggat aan de zijkant. Soms, bijvoorbeeld nadat hun nest is ingepikt door een Zwarte Kraai, maken ze ook een klein nest zonder koepel. En ze zitten lang niet altijd in een boom...

We laten Jan Schoppers aan het woord:

'Meestal reis ik met de trein naar Nijmegen en het Sovon-kantoor. Begin april stond ik op station Nijmegen te wachten bij spoor 4 en zag toen een Ekster de overkapping invliegen met een tak. Toen ik poolshoogte ging nemen zat de Ekster bij een open nest in het spant van de overkapping. Ook was er een Kauw in de buurt en ik dacht toen dat de Ekster takken aan het stelen was van de Kauw.

Open nest met zeker twee jongen

Ik stapte in met de gedachte: dat moet ik nog even in de gaten houden. Een paar weken later zag ik het nest nog een keer maar zonder Ekster of Kauw. In het voorjaar ben ik vaker in het veld dan op kantoor en soms neem ik dan ook de auto naar kantoor. Op een dag ging ik weer met de trein en bezocht ik opnieuw de nestplek. Bij aankomst zag ik twee Eksters bij het nest, waarvan er één wegvloog. De ander bleef op en bij het nest zitten en met de  kijker waren zeker twee jonge Eksters op het nest te zien. Ze leken ruim twee weken oud, met een nog korte staart.  Een open nest, en ook nog in een gebouw. Dat lijkt vrij bijzonder voor de notoire boombroeder met een gesloten nest en misschien een publicatie waard.

Het open eksternest

Een succesvol open eksternest

 

Wat is bekend

Birkhead (1991) geeft in The Magpies aan dat bij gebrek aan bomen soms nesten worden gemaakt in bouwwerken. Genoemd worden elektriciteit palen, hoogspanningsmasten, uitkijktorens langs spoorwegen en zelfs in grote fabrieken. Maar  het blijven ook volgens hem bijzondere nestplekken. In Limosa maakt Guido Keijl melding van nestelende Kauwen in een overkapping van treinstation. Voor Eksters kwam ik dat in de Nederlandse literatuur nog niet tegen.

Waarnemingen gevraagd

Waarnemers die soortgelijke broedgevallen kennen, wil ik vragen om contact met mij op te nemen. Graag zoveel mogelijk details bijvoegen zoals datum, locatie, gebouw, broedsucces en dergelijke. In het artikel wordt dan een overzicht gegeven van gebouwbroedende Eksters.'

Graag mailen of neem contact op met jan.schoppers@sovon.nl