Raaf. Foto: Harvey van Diek

Eindspurt wintervogelatlas West-Brabant

Even leek zich in West-Brabant een klein teldrama af te spelen. Van de 87 atlasblokken bleef een groot deel ongeteld. Inmiddels is of wordt ongeveer 93% van de blokken geteld op wintervogels. Dat lijkt een goede score, maar er zit een addertje onder het gras. Voor komend broedseizoen zijn nog heel veel tellers nodig.

Door Stijn van Gils, atlasdistrictscoördinator Brabant-West

West-Brabant is klassiek een gebied waar weinig tellers te vinden zijn. In vergelijking met Oost-Brabant zijn er nauwelijks vogelwerkgroepen en de uitgestrekte akkerbouwgebieden hebben niet op alle vogelaars een grote aantrekkingskracht. Daarbij heeft het gebied eigenlijk niet de atlasdistrictscoördinator die het verdient: ik woon fysiek in Wageningen, waardoor ik te weinig lokale contacten onderhoud en daarnaast heb ik het al te druk met mijn promotieonderzoek.

30% meer atlasblokken geclaimd

Ondanks die slechte omstandigheden zijn deze winter 30% meer atlasblokken geclaimd dan vorig jaar. Die tellingen hebben interessante soorten opgeleverd. Zo prijken op de totaallijst soorten als Raaf, Witkopstaartmees en verschillende Middelste Bonte Spechten. 46 atlasblokken zijn deze winter bezocht en daarmee hoeft – als alles goed gegaan is – volgende winter nog maar 7% geteld te worden. Een mooi resultaat, mede te danken aan enthousiaste oproepen van de ervaren vogelaar Ray Teixeira, maar vooral aan al het telwerk van tientallen tellers.

Addertje

Maar, er zit een addertje onder het gras. Verschillende blokken zijn afgelopen winter geteld door vrijwilligers van buiten West-Brabant; een programma van Sovon om lege plekken in de atlas te vullen. Die vrijwilligers waren alleen in de winter beschikbaar: dus voor komend voorjaar staat een enorme klus te wachten.

Hulp gevraagd

En daarmee moeten we als West-Brabant echt zelf aan de slag. Ik wil dan ook elke vogelaar oproepen om mee te doen. Vooral tussen Zundert en Baarle-Hertog en Steenbergen en Etten-Leur zijn nog verschillende blokken over. Meedoen vraagt tijd, maar is ook verschrikkelijk leuk. Gedwongen door de kaart kom je op de interessantste plekken, waar je spontaan nooit geweest zou zijn. Je bouwt aan je eigen stippen op soortkaarten die zonder jou nooit gemaakt hadden kunnen worden en waarmee we vogels beter kunnen beschermen. En tot slot. Onze West-Brabantse vogels in kaart brengen, dat moet ons als regio toch zelf lukken, niet?

Contact

Stijn van Gils
Telefoon: 06-44744883
E-mail: adcBrabantwest@sovon.nl