Veel Nederlandse Grutto's zitten eind juni alweer in het zuiden. Foto: Arjan Boele.

Eind juni, en volop trek

Eind juni en eindelijk lijkt een echt zomerse periode in aantocht. Toch, voor wie er oog voor heeft, zijn er al volop tekenen van het komende najaar.

Doorzetters beloond

Veel trektelposten  liggen er eind juni verlaten bij, zo zien we op Trektellen.nl. Er is vaak ook weinig te beleven. Toch worden doorzetters soms beloond, vooral op plekken waar wat stuwing optreedt.
Zo zijn er al wat zuidwaartse verplaatsingen van Gierzwaluwen geregistreerd. Tot nu toe gaat het om lage aantallen. In andere jaren is wel eens forse trek in deze tijd vastgesteld (ruim 9200 langs Ketelbrug op 28 juni 2008), meestal om uit te wijken voor slecht-weergebieden.
De onvermoeibare trekteller wordt ook wel eens met een krentje beloond. Zo leverde de zoveelste zomeravondtelling bij Diemen op 25 juni een groepje van 9 Brilduikers op en zijn Zilverplevieren in juni in het binnenland altijd aardig (1 op 24 juni bij Lopik, 3 op 21 juni bij Diemen).

‘Tussentrek’

Een boeiend fenomeen in deze tijd van het jaar is de ‘tussentrek’ van enkele vogelsoorten: omvangrijke en gerichte verplaatsingen net na hun broedseizoen, maar voorafgaande aan de massalere trek later in het jaar.
Het verschijnsel is o.a. bekend van Spreeuwen, waarvan er op 21 juni zo’n 2000 langs De Vulkaan (Den Haag) en op 26 juni 34.150 bij de Ketelbrug (Kamperhoek) passeerden. De juni-trek van Kieviten stelt tegenwoordig meer weinig voor. Aantallen van enkele duizenden per dag (3178 bij De Nek, Schellinkswout, 14 juni 1986) worden niet meer vastgesteld. Een veeg teken…

Grutto’s in het zuiden

Dankzij de fraaie en informatieve website ‘Keaning fan e greide’ (vrij vertaald: koning van de weidevogels) kan iedereen de trek van gezenderde Grutto’s volgen. Eind juni is al 40% van de zendervogels het land uit. Het merendeel verblijft nu in Spanje en Portugal, maar een drietal heeft het al geschopt tot West-Afrika. Door in te zoomen krijg je een goede indruk van de landschappen waarin deze vogels zich ophouden.