Foto: Hans Gebuis

Eerste week Nacht van de rallen verzet

Op basis van indrukken uit het veld is de eerste telperiode van de Nacht van de rallen verzet. Er zijn nog maar weinig Porseleinhoentjes gemeld (broedvogeltellingen BMP, Waarneming.nl) en ook specialist Ron van der Hut verwacht een late aankomst. Daarom verschuift de eerste telperiode naar 24 april - 3 mei. Bij voorkeur tel je in eerste weekend (24-26 april).

Het lijkt erop dat de aankomst van Porseleinhoentjes dit jaar nog even op zich laat wachten. Er is nog slechts een handvol vogels gemeld. Ron van der Hut, kenner bij uitstek, meldde ons het volgende over zijn onderzoeksgebied Het Houtwiel in Friesland: 'Het blijft gissen, want in 2013 waren ze laat (eerste waarneming hier 14 april), maar verliep de aankomst zo snel, dat de piek al op 22 april viel (in 2014 de eerste waarneming 30 maart, piek 21 april).'

Nacht van de rallen

Met twee Nachten van de rallen wil Sovon dit voorjaar extra aandacht schenken aan het voorkomen van deze soorten. In Nederland zijn er veel gebieden geschikt als broedbiotoop voor het Porseleinhoen en de Roerdomp. Een aantal gebieden wordt bijna jaarlijks goed geteld. Van andere regio's weten we nauwelijks iets over het voorkomen van rallen. Op de projectpagina lees je hoe je mee kunt doen.