Kwartelkoning | Foto: Anne van der Zijpp

Eerste telling v/d Kwartelkoning | 31 mei - 1 juni

Komend weekend vindt de eerste simultaantelling van het seizoen plaats van de Kwartelkoning ook wel bekend als de Crex-telling. Alle belangrijke kerngebieden worden dan in de nachtelijke uren bezocht en geteld.

Welke gebieden?

De soort kan in principe in elk hooiland dat in juni nog niet is gemaaid worden vastgesteld. De soort heeft echter een aantal kerngebieden waar de telinspanning zich vooral op richt. Dat zijn de uiterwaarden van Rijn/Lek, Waal en IJssel, Zwarte Water en Vecht, De Wieden en Weerribben, beekdalen in Drenthe, Friesland en Groningen en het Oldambt. Ook enkele gebieden in Flevoland en een aantal andere worden jaarlijks onderzocht.

Late aankomst

De eerste vogels zijn laat en behoren tot de laatste in de bijna 20 jarige reeks. Wat opvalt in de recente jaren dat vroege jaren worden afgewisseld met late. Van vervroeging in de terugkomst zoals we dat bij diverse andere soorten zien lijkt bij de Kwartelkoning geen sprake. Met name in het rivierengebied zijn nu een aantal Kwartelkoningen gemeld.

Figuur 1. Aankomst van Kwartelkoningen in Nederland vanaf 2001 (roepende mannetjes). Bron www.kwartelkoning.nl en www.waarneming.nl.

 

Aantallen

In de afgelopen acht jaar waren er zes met rond of iets boven de 100 territoria. Uitschieters waren 2012 met 260 en 2017 met slechts 41. Het heeft er alle schijn van dat we tegenwoordig te maken hebben met een eigen populatie van rond de 100 territoria. Vorig jaar sluit daarbij aan met landelijk 118 roepende mannetjes. Spannend is nu hoe 2019 zal uitpakken. Waarnemingen graag doorgeven en vervolgwaarnemingen mogen ook op www.waarneming.nl worden ingevoerd.

Meedoen en informatie

In het Oldambt en enkele gebieden langs de rivieren kunnen versterking gebruiken. Heb je interesse neem dan contact op met Jan Schoppers  en voor het Oldambt met Kees Koffijberg. Voor alle andere vragen over de telling en de soort kun je terecht bij Jan. Meer recente informatie is te lezen in de laatste nieuwsbrief.

Meer info: