Foto: Albert de Jong

Eerste tekenen Purperreiger positief

De eerste voorzichtige tekenen in het broedseizoen van de Purperreiger zijn positief. Afgelopen weekend werden er twee grote kolonies geteld: die van Kinderdijk en de Zouweboezem. De kolonie van Kinderdijk bleek van 120 (2013) naar een recordhoogte van 165 nesten te zijn gestegen. Ook in de Zouweboezem groeide het aantal nesten.

Het tellen van de kolonies Purperreigers gebeurt traditioneel begin juni. Dan trekken gelaarsde tellers de moerassen in om nesten te tellen. Hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een goed seizoen voor de Purperreiger, zijn de eerste tekenen gunstig. In vier getelde kolonies in het Groene Hart bleken de Purperreigers het minstens zo goed te doen als in 2013 en dat was een aardig jaar. De kolonie van Kinderdijk steeg met 165 nesten naar een recordhoogte en ook de Zouweboezem scoorde goed met 161 nesten. Vorig jaar waren dat er nog respectievelijk 120 en 150.

Veldmuizen

Opvallend was dat tellers van zowel de kolonie van Kinderdijk als in een andere, kleine kolonie in de Alblasserwaard veel grote legsels noteerden van 5 of zelfs 6 eieren of jongen. Naast heel wat nesten werd een prooioverschot van dode veldmuizen gezien. Zouden de reigers, net als veel uilen, van het goede veldmuizenjaar profiteren? Van de Purperreiger is bekend dat de veranderingen per kolonie nog weleens flink uiteenlopen. Het is dus nog wachten op veel meer telgegevens, die momenteel nog druk verzameld worden.