Reuzenstern. Foto Ran Schols

Eerste Reuzensterns in de knip

Reuznsterns zijn bij ons vooral in de nazomer te verwachten. In het voorjaar zijn ze schaars. Maar de eerste zijn wel al gesignaleerd.

Eerste waarneming
Een bericht van Jan Kramer. "Er werd op de pleisterplaatsen in Fryslân al enige tijd naar de migrerende Reuzensterns uitgekeken. Op 1 april 2014 was het raak. De Bolswarder vogelaar Eelco Brandenburg  zag op die dag in de Makkumerzuidwaard twee pleisterende Reuzensterns. Ongetwijfeld de eerste waarneming van deze soort in dit seizoen in Nederland!

Schaars in voorjaar
De soort wordt bij de voorjaarstrek naar de Oostzee maar mondjesmaat (hooguit een paar handen vol) in Nederland gezien. Dit in tegenstelling tot de najaarstrek. Dan worden bij de door Sovon georganiseerde simultaantellingen op de Nederlandse slaapplaatsen in totaal 100-150 Reuzensterns gezien. Voornamelijk op slaapplaatsen in Zuidwest Fryslân, in het Lauwersmeergebied en in de IJsselmonding. Het is voor veel vogelaars steeds weer een belevenis om die grote stern boven het water te zien uitkijken naar vissen om dan af en toe al duikend toe te slaan!"