Foto: Ran Schols

Eerste resultaten Euro Birdwatch

Op zaterdag 5 oktober vond weer de Euro Birdwatch plaats. Een telling waaraan heel wat Sovon-ners deelnemen. Gert Ottens geeft wat eerste resultaten.

Deze internationale vogeltelling is een initiatief van BirdLife International. In zo’n 40 Europese landen worden dan (trek)vogeltellingen georganiseerd die tot doel hebben om aandacht voor de bescherming van trekvogels te vragen. In Nederland coördineert Vogelbescherming dit evenement.

Weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. En dat was erg wisselend. In sommige delen van het land, begon de dag nevelig en in de rest van het land was het plaatselijk erg bewolkt, terwijl op weer andere plekken de zon scheen. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind waren de omstandigheden voor landtrek niet ideaal. Daarbij komt nog dat het de week voorafgaand aan de Birdwatch vrijwel voortdurend oostenwind was (= rugwind voor veel vogels), waardoor een hoop vogels ons land al voorbij waren gevlogen.

Spreeuw verstoten

Maar toch kwam de trek nog aardig op gang. Dit leverde 378.336 vogels op, verspreid over 203 soorten. Meest getelde soort was de Kolgans (met iets meer dan 100.000 exemplaren), die dit jaar vroeg en massaal binnenkwamen. Hiermee stootte deze soort de Spreeuw van de (vrijwel ‘eeuwige’) toppositie.

Nieuwkomers

Andere verrassende ‘nieuwkomers’ in de Top 10 zijn Zwarte Zee-eend en Brandgans. Spectaculair zijn verder o.a. een Blonde Ruiter, 11 Zwarte Ibissen en een Reuzenstern. In totaal werden in Europa overigens meer dan 2,5 miljoen vogels geteld, door ruim 19.000 deelnemers.

De (regionale) pers wist een aantal van de 168 Nederlandse telposten goed te vinden, waardoor er weer veel aandacht was voor de happening in het algemeen en vogels in het bijzonder, zodat we weer van een geslaagde Birdwatch kunnen spreken.