Foto: Turkse Tortel, Ooijpolder, Nijmegen. 11 januari 2004. Harvey van Diek

Eerste nieuwsbrief MUS is uit

De eerste telperiode van het stad- en dorpsvogelmeetnet is aanstaande (1-30 april) en als opwarmer is de eerste MUS-nieuwsbrief van het seizoen verschenen. Van 76 vogelsoorten zijn de nieuwste trends berekend. Een afname is vastgesteld bij 34 soorten, gelijk gebleven zijn 11 soorten en we bespeuren een toename 31 bij soorten.

De grootste klappen vielen onder de groep van struikbroeders en insect- en wormeters. Voorbeelden uit één of beide groepen zijn Gierzwaluw, Huiszwaluw, Merel, Winterkoning, Spotvogel en Tuinfluiter. Ook de korteafstandtrekkers zoals Grote Lijster, Zanglijster, Kneu en Spreeuw hebben het zwaar. Onder de winnaars zitten vooral water- en bosvogels en voor het eerst staat de Slechtvalk in de lijst. De resultaten van de eerste acht jaar zijn verschenen in Sovon-Nieuws 2015-1. Na de expansie vanaf de jaren 50 neemt de Turkse Tortel vanaf de jaren 80 af. Ook in MUS is er een afname en er wordt gespeculeerd over de oorzaken. 

Nieuwe MUS-tellers welkom

Het laagdrempelige project voor broedvogels in het urbane gebied groeit nog steeds. Recent is er een aantal postcodegebieden vrij gekomen. In het hele land zijn nieuwe tellers welkom, maar speciaal in Drenthe, Groningen (buiten de stad), Friesland, Limburg en Zeeland. Kijk op deze kaart wat er vrij is bij jou in de buurt en geef je op.