Foto: Harvey van Diek

Eerste landelijke IJsvogeldag

De eerste landelijke IJsvogeldag wordt georganiseerd door Jelle Harder. Er wordt nog gewerkt aan een afwisselend, interessant lezingenprogramma over de soort. Deze dag is voor degenen die zich met ijsvogelbescherming en -onderzoek bezighouden. Welkom, mits aangemeld bij Jelle. De dag wordt ondersteund door Sovon en Vogelbescherming Nederland. Eén van de lezingen gaat over verspreidings- en aantalsonderzoek in Nederland en wordt gegeven voor Albert de Jong.

 

Locatie en tijd: vanaf 10.30 (inloop) - 16.00u in de infoschuur langs de Naarderweg 103 te Hilversum.

Doelgroep: ijsvogeltellers-, onderzoekers en -beschermers.

Doel: uitwisseling van kennis en informatie.

Aanmelden kan bij Jelle Harder.

Ter plekke te koop: de Vogelatlas van Nederland (contant betalen)