Foto: Olaf Klaassen

Eerste kievitsei gevonden in Jaar van de Kievit

Op 9 maartvonden vrijwilligers van IVN Sint-Oedenrode het eerste kievitsei van dit jaar. Daarmee is het Jaar van de Kievit dan ook eçht begonnen. Dit voorjaar doen we onderzoek naar de kuikenoverleving van Kieviten. Je kunt zelf ook een steentje bijdragen.

Vrijwillige weidevogelbeschermers vonden op 9 maart het eerste kievitsei van 2016. Vanaf nu is het dus opletten geblazen voor weidevogelliefhebbers. Op veel plekken zijn al buitelende Kieviten boven maispercelen te zien. In de afgelopen jaren wordt met name op die percelen vroeg gestart met de eileg. Meestal in de laatste week van maart. In de afgelopen dertig jaar zijn Kieviten steeds vroeger gaan broeden (figuur 1).

figuur 1. Trend legselstart. Dagnummer 90 = 30 maart. Dagnummer 100 = 9 april

Kuikenoverleving

Dit voorjaar doen Sovon en het Vogeltrekstation gezamenlijk onderzoek naar de kuikenoverleving bij Kieviten. In 8 gebiedsparen met zowel onbeschermde als beschermde percelen volgen we geringde jonge Kieviten. Dat doen we met de hulp van vrijwilligers uit de buurt die de ringen willen aflezen. Ook enkele studenten helpen mee in het veld. Zo willen we met een flinke steekproef nagaan in wat voor gebieden de kuikens de beste kansen hebben. Momenteel zijn we nog druk bezig met het bij elkaar brengen van deze vrijwilligers bij de gebieden. Vanaf eind maart bloggen we op de pagina jaarvandekievit wekelijks over het onderzoek.

Hoe kun je meedoen?

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen aan het Jaar van de Kievit:

- organiseer een Kievitexcursie in je buurt, bijvoorbeeld in de Nationale Vogelweek van 14-22 mei. Promotiemateriaal is te verkrijgen via Vogelbescherming.

- let tijdens je broedvogeltelling (BMP, MAS) extra op het gedrag van Kieviten en de aanwezigheid van jongen (broedcodes 7 en 12).

- help mee met het regelmatig aflezen van de kievitringen.