Scholekster nog wat verder in de min? Foto: Harvey van Diek

Eerste indrukken midwintertelling 2016

Het telweekend van de internationale midwintertelling is alweer een paar dagen voorbij. Er zijn inmiddels (21 januari) bijna 2900 tellingen ingevoerd, waarvoor hulde!

Zoals wel vaker het geval is, viel het telweekend precies op de overgang naar een wat kouder weertype. Dat was vooral in het noordoosten van het land te merken, waar lokaal een flink pak sneeuw viel en alle ondiepe wateren bevroren raakten. In het zuidwesten stelden de winterse perikelen veel minder voor. Gemiddeld genomen was zondag, met veel zon en weinig wind, de meest gunstige dag om te tellen.

Effecten van de vorst?
In het uiterste noordoosten waren de telgebieden soms wel erg leeg; geen wonder met zoveel ijs en sneeuw. In het Waddengebied vielen de aantallen Scholeksters en Bonte Strandlopers lokaal tegen, terwijl Rosse Grutto’s in normale aantallen aanwezig leken te zijn. Kieviten waren alleen in Noord-Holland en in delen van Friesland in grote groepen aanwezig. IJsvogels, de hele herfst al bijzonder talrijk, werden nog volop gezien (reeds 470 ingevoerd).

Ganzen en zwanen
Kolganzen waren, net als eerder dit seizoen, in delen van Friesland niet heel dik gezaaid. Canadese Ganzen lijken nog wat verder te zijn toegenomen. Er zijn ca. 7000 Kleine Zwanen ingevoerd, ongeveer evenveel als vorig jaar. Ze zaten dit jaar wel veel geconcentreerder, met bijna de helft op het Veluwemeer, waar ook nog eens 360 Wilde Zwanen zaten.

Roofvogels
De Zeearend begint bijna een gewone soort te worden in sommige watervogelgebieden. Vorig jaar werden er zo’n 35 geteld en naar verwachting zal dit jaar daar niet voor onderdoen. Steeds schaarser, daarentegen, wordt de Blauwe Kiekendief. Hij werd het meest gezien in het zuidwesten van het land. Slechtvalken, deels eigen broedvogels, zijn tegenwoordig in het hele land te verwachten tijdens een watervogeltelling.

Grote  Zilverreiger
Met al bijna 3200 ingevoerde exemplaren doet de Grote Zilverreiger het weer goed. Slaapplaatstellingen blijken echter een probater middel om de landelijke aantallen vast te stellen dan gebiedstellingen overdag. Op een slaapplaats in de Biesbosch werden liefst 620 Grote Zilverreigers geteld! Zulke vogels kunnen zowel uit eigen land komen (Oostvaardersplassen!), Zuid-Europa maar vooral ook Oost-Europa. Voor wie op facebook zit is er een filmpje te bekijken van een kolonie in Wit-Rusland.

Niet meer dan indrukken
Bovenstaande indrukken moeten misschien nog worden bijgesteld wanneer er meer tellingen zijn ingevoerd. Het is overigens inmiddels een goede gewoonte voor vele tellers om hun resultaten kort na de telling digitaal in te voeren. Hoe meer dat gebeurt, hoe sneller we resultaten kunnen laten zien die het niveau van voorlopige impressies ontstijgen.

Alle tellers hartelijk bedankt!