Volwassen Pontische Meeuwen. Foto: Albert de Jong

Eerste broedgeval van paar Pontische Meeuwen

In 2014 broedde er voor het eerst een paar Pontische Meeuwen in Nederland. Op De Kreupel in het IJsselmeer hield het stel zich het hele voorjaar op. In augustus werd een bedelend, volgroeid jong met een van de oudervogels waargenomen. Recent broedde de soort al gemengd met een Zilvermeeuw in Nederland, maar nu gaat het vrijwel zeker om een zuiver broedpaar.

Eind mei werd het volwassen paar Pontische Meeuwen voor het eerst op het eiland waargenomen door boswachter Leon Kelder. ‘Het zijn echte viseters en ik zag de twee vooral tussen de Aalscholvers rondstappen. Misschien hoopten ze wat visresten weg te kunnen kapen. Het paar bleef hangen en heeft vrijwel zeker gebroed tussen de meeuwen op het eiland, maar het is daar erg lastig om individuele vogels in de gaten te houden.’ Kelder kon vaststellen dat beide vogels ongeringd waren en eruitzagen als zuivere exemplaren. (Omdat de soort ook gemengd broedt in Europa, komen hybriden wel eens voor.) Op 23 augustus nam onderzoeker Jan van der Winden een oudervogel waar, samen met een bedelend jong dat volgroeid leek te zijn.

Pontische meeuwen in opmars

Sinds 2012 is de Pontische Meeuw een officiële broedvogel van ons land. In dat jaar broedde een mannetje Pontische Meeuw met een Zilvermeeuw op het stuwcomplex in de Nederrijn bij Amerongen (Ut) en brachten deze een hybride jong groot. In 2013 broedde het mengpaar opnieuw op deze plek en vlogen er twee jongen uit. Het afgelopen voorjaar keerde het mannetje niet meer terug naar het stuwcomplex.

Broedende Pontische Meeuwen zijn niet echt een verrassing, gezien de gestage opmars van de soort vanuit Zuidoost-Europa. In Polen namen de broedaantallen van ca. 100 om 1998 toe naar 1500 in 2011 en in Duitsland wordt het aantal broedparen in 2013 al geschat op 300. Steeds meer Pontische Meeuwen overwinteren in Nederland, zoals recent werd beschreven in een artikel in Sovon Nieuws. In het late voorjaar en de zomer blijven volwassen exemplaren een uiterst schaarse verschijning in ons land. Opmerkelijk is dan ook dat in de zomer van 2014 elders langs het Markermeer ook een paar volwassen vogels met zelfs twee juvenielen werd waargenomen.