Het paar met vier jongen. Foto: Geert Custers

Eerste broedgeval Kluten voor Limburg in 2016

In 2016 werd het eerste broedgeval van Kluten in Limburg vastgesteld*. Geert Lamers schreef op hoe enkele Limburgers de broedpoging bij de Mariapeel enthousiast volgden. 

In 2015 is Staatsbosbeheer begonnen om het gebied ten Noorden van de spoorlijn van de Mariapeel klaar te gaan maken om bij de Mariapeel te trekken. Het zal een plas/dras gebied worden met ook wat water en eilandjes erin. Het gebied is dus heel nieuw en ziet er goed uit om hier een mooi vogelparadijs van te maken. Hopelijk blijft dit voor altijd, maar als het dichtgroeit krijg je weer een ander biotoop.

Op 15-4 worden er door Jeu van Rijswick 2 kluten gemeld bij de Willem III Hoeve aan de Soemeersingel, de volgende dag worden er 2 Kluten door Jeu waargenomen bij het Grauwveen. Of dat dit de zelfde zijn als bij Willem 3 Hoeve zou goed mogelijk kunnen zijn. Op 17-4 bezoekt Herman Rothoff het gebied en maakt hij ook een foto van de 2 Kluten. Op 18-4 word er door André Seijkens opgemerkt dat de Kluten een nestkuiltje aan het maken zijn. Het is nog wel in een vroeg stadium maar een goede biotoop en gunstige omstandigheden. Zou het er dan nu van komen dat het een broedgeval wordt? Ook wordt er op 20-4 door Huub Crommentuyn en André opgemerkt dat de Nijlganzen weg gejaagd worden, dus territoriumgedrag .

Op 27-4 meldt Jeu dat de Kluut vast op het nest ligt. En de komende periode word door verschillende vogel liefhebbers deze plek in de gaten gehouden voor de ontwikkelingen die komen zal.

Op 20-5 is de Kluut uitgerekend. Jeu gaat poolshoogte nemen en ter plaatse ziet hij (opvallend) dat de Kluut vrij hoog op het nest zit en af en toe is duidelijk beweging onder de vleugels te zien. De andere vogel loopt enkele keren om het nest heen, gooit met grassprietjes en roept regelmatig. FEEST!!!  Maar bij vertrek nog geen jonge vogels gezien.

Op 21-5 om 06:30 besluit André om naar het Grauwveen te gaan en jawel hoor: jonge vogels. Om 07:00 uur heeft hij samen met Herman 3 jongen pullen gezien en heeft André Jeu gebeld. Om 08:30 volgt een melding van Jeu: hij heeft 4 jonge pullen gezien. André gaat weer terug naar het Grauwveen, naar Jeu, om zijn belofte na te komen. Beschuit met muisjes. Foto: Geert CustersBeschuit met muisjes. Foto: Geert Custers

In de voormiddag zijn nog door een paar mensen de vogels waargenomen, later waarschijnlijk de begroeiing ingegaan en verdwenen uit zicht, na de middag komen er geen meldingen meer. In de avond is er wel een melding van Bjorn Alards. De volgende morgen melden Jeu en André ze weer bij het eilandje. Dus eerste nacht van de kuikens is goed verlopen.

Volgens de Avifauna Limburg is dit het eerste broedgeval van Limburg.

*Noot van de redactie: Ook bij Aijen broedde dit jaar een Kluut. Er werden twee pulli waargenomen (waarneming.nl). Twee broedgevallen dus, een mooie start van een jaarlijkse traditie?