Foto: Kees Koffijberg

Eerste arctische ganzen geland

Je kunt er tegenwoordig bijna de klok op gelijk zetten. Zodra eind september een paar dagen een noordoostenwind opzet verschijnen de eerste grotere aantallen noordelijke ganzen. In de afgelopen dagen werden de eerste Kleine Rietganzen, Kolganzen en Dwergganzen waargenomen. Langs de kust kwam een kleine stroom van trekkende Rotganzen op gang. Toendrarietganzen blijven vooralsnog alleen in Oost-Duitsland in grotere aantallen pleisteren.

Eerste Kleine Rietganzen

Op 27 september werden in Zuidwest-Friesland de eerste (76) Kleine Rietganzen gezien, waaronder direct een geringde vogel. Qua aankomst past deze waarneming goed in het beeld van de afgelopen jaren. Een kleine week eerder (22 september) werden ook op de pleisterplaatsen in Jutland/Denemarken de eerste grotere aantallen geteld. De allereerste waarneming in Denemarken werd zelfs al op 11 september gedaan (www.geese.org). Veel Kleine Rietganzen concentreren zich in oktober en november in Zuidwest-Friesland, maar de aantallen zijn in de afgelopen jaren wel sterk afgenomen omdat steeds meer Kleine Rietganzen in Denemarken blijven. Het zal dus spannend worden hoe de aantallen zich de komende weken ontwikkelen.

Aankomst Kolganzen

Kolganzen werden op 26 en 27 september voor het eerst in grotere aantallen gezien, en op 30 september was de aankomst in ons land echt fors. Er werden tienduizenden vogels gezien, met name in het oostelijke deel van Nederland. Opmerkelijk was dat 's middags veel correctietrek werd gezien: duizenden Kolganzen die weer terug naar het (noord)oosten vlogen. De nu gunstige NO-stroming in Noordwest-Rusland en het Oostzeegebied wordt naar verwachting vanaf het eerste weekend van oktober onderbroken.

Gezenderde Dwergganzen aangekomen in het Oudeland van Strijen

In het kielzog van de Kleine Rietganzen en Kolganzen werden op 28 september 's avonds de eerste Dwergganzen in het Oudeland van Strijen gezien. Twee gezenderde vogels laten zien dat deze vogels vermoedelijk (vrijwel) non-stop vanuit Midden-Zweden naar ons land zijn gevlogen (dat de route verschilt is overigens een artefact van de gebruikte zendersystemen). Onder de 10 vogels in het Oudeland bevonden zich 3 eerstejaars. Waarschijnlijk is dit een belangrijk deel van de reproductie van het afgelopen broedseizoen, aangezien de Zweedse Dwergganzen vanwege het late voorjaar in Lapland slecht hebben gebroed.