Foto: Kees Koffijberg

Eerste arctische ganzen druppelen binnen

De watervogeltellers vielen wat betreft de eerste noordelijke ganzen in het afgelopen weekeinde met hun neus in de boter. Na eerste waarnemingen op 15 september, werden vooral op 18 september op tal van plaatsen overtrekkende Kolganzen, Toendrarietganzen en Rotganzen gesignaleerd. Daarnaast werden meerdere telgebieden vogels aan de grond waargenomen. 

Het winterse ganzenseizoen lijkt daarmee nog vroeger te starten dan in voorgaande jaren en bevestigt opnieuw de tendens die al veel langer gaande is. Meest gaat het nu nog om kleine aantallen (tientallen, bij Rotgans maximaal 1086 langstrekkend op 18 september, trektellen.nl). De trek van de afgelopen dagen hangt ongetwijfeld samen met de gunstige rugwind. Bij de Kolgans lijken bij de eerste aankomstgolf relatief veel families meegekomen. Collega Kees Koffijberg telde aan de Duitse Niederrhein 23 eerstejaars in een groep van 96 individuen, waaronder een familie van 4 en een familie van 5 jongen.

Eerste grote concentraties in Oost-Duitsland

In het oosten van Duitsland pleisteren inmiddels wel beduidend grotere aantallen. Waarnemingen op ornitho.de laten concentraties Toendrarietganzen zien rond de Gülper See in Brandenburg (maximaal 6200) en langs de Elbe in het grensgebied van Mecklenburg-Vorpommern en Niedersachsen (groepen tot 3000). Daarnaast zitten er op diverse plaatsen groepen van honderden vogels. Ook hier ging de aankomst op 15 september van start. Op 18 september werd bij de Elbe de eerste halsband afgelezen. Kolganzen zijn nog duidelijk minder talrijk, met maximaal ruim 130 aan de Gülper See op 15 september. Kolganzen met halsbanden zijn tot dusverre nog niet afgelezen. In de Waddenzee in Sleeswijk-Holstein werden op 18 september in één gebied al 2330 Rotganzen geteld. Ook deze soort wordt vooral vanaf 15 september in toenemende mate gezien.

Of de trek doorzet zal de komende dagen blijken. In ieder geval wijzen weersvoorspellingen na 19 september de hele week op een noordoostelijke stroming in Noordwest-Rusland en het Oostzeegebied.