Wilde Eend met kuikens van enkele dagen oud. Foto: Hans Schekkerman

Eendenkuikens tellen voor onderzoek naar achteruitgang Wilde Eend

Het gaat niet goed met de Wilde Eend. Sinds de jaren ’90 is de Nederlandse broedpopulatie met bijna een derde afgenomen. Uit recent onderzoek bleek dat de oorzaak daarvan mogelijk is te vinden in de kuikenfase: te weinig jonge eendjes zouden volwassen worden. Van de overleving van eendenkuikens zijn weinig gegevens voorhanden. Daarom roept eendenonderzoeker Erik Kleyheeg de hulp van het publiek in om eendenkuikens te melden.

Meest talrijke eendensoort

De Wilde Eend is vooralsnog de meest talrijke eendensoort in Nederland. Ze zitten overal waar water is, zowel op het platteland als in stadsparken en woonwijken. Toch zijn er volgens BMP-tellingen zo’n 30% minder Wilde Eenden dan in 1990. Dat betekent dat er meer dan 100.000 broedpaartjes zijn verdwenen, terwijl daar geen duidelijke oorzaken voor aan te wijzen zijn. Jacht of minder succesvol broeden zijn geen oorzaken. Het gaat mogelijk wel mis bij het opgroeien van de kuikens.

Citizen Science

Om meer gegevens te verzamelen over die eendenkuikens is Kleyheeg in samenwerking met Waarneming.nl een onderzoeksproject gestart. Daarbij roept hij de hulp van het publiek in en worden mensen gevraagd om eendenkuikens te tellen en waarnemingen via internet door te geven. De gegevens die via deze ‘citizen science’ (burgerwetenschap) tot nu toe binnenkwamen, zijn zo veelbelovend dat het project dit voorjaar verder gaat.

Resultaten uit 2016

Uit de meldingen in het broedseizoen van 2016 bleek dat de sterfte van eendenkuikens het grootst is in de eerste weken nadat ze het nest hebben verlaten. De kuikens zijn in die fase het meest kwetsbaar voor roofdieren en slechte weersomstandigheden. Drie op de vier eendenkuikens was verdwenen tegen de tijd dat ze drie weken oud waren. Met meer onderzoek wil Kleyheeg de oorzaken daarvan nog gerichter onderzoeken.

Waarnemingen doorgeven

Ziet u dit voorjaar een wilde eend met kuikens? Dan kunt u uw waarneming – het liefst met foto – invoeren op www.waarneming.nl of op www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens. Het enige dat u hoeft te registreren zijn de locatie, de datum, het aantal kuikens en de geschatte leeftijd van de kuikens. Deze waarnemingen helpen om meer te weten te komen over het wel en wee van de wilde eend. Gedurende het broedseizoen komen er regelmatig updates op de genoemde websites over de vorderingen van het project.

Sovon vervolgonderzoek met zenders

Naast het tellen van kuikens wil Sovon vervolgonderzoek doen met zenders om meer inzicht te krijgen in de kuikenoverleving.