Foto: Peter Eekelder

Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet

Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet als prooi terwijl je een telling voor MUS doet. Of een groep van wel 26 'langspruttelende' Staartmezen op je telpunt. Het 11e telseizoen van MUS was er weer een van veel mooie waarnemingen. En van flink wat verzamelde gegevens.

Coördinator Jan Schoppers blikt in de laatste nieuwsbrief kort terug op de resultaten. De top-3 van de derde telling bestond uit Gierzwaluw, Kauw en Merel. De Gierzwaluw of de ‘vliegende sikkel’ werd in vergelijkbare aantallen gezien als vorig jaar. Ondertussen zijn de meeste Gierzwaluwen alweer vertrokken op weg naar Afrika en moeten we bijna negen maanden wachten voor ze weer terug zijn. De Boeren- en Huiszwaluw zijn gelukkig nog niet vertrokken en werden tijdens de telling in iets hogere aantallen doorgegeven. Ook Visdieven werden regelmatig gezien en gemiddeld meer dan vorig jaar. Hoewel Kleine Karekieten vooral in de ochtend tijdens de tweede telling werden gehoord, lieten ze hun karakteristieke zang ook in de avond horen.

Meedoen aan MUS

Ongeveer 600 vogelaars tellen mee aan het MUS-project. Ze gaan ieder voorjaar drie keer op pad om op 8-12 telpunten in een postcodegebied tellingen van 5 minuten te doen. Ook geïnteresseerd om mee te helpen? Kijk dan op de projectpagina.

Uit het veld

Een greep uit de veldervaringen die waarnemers doorgaven:

  • Op punt 7 kwam een Slechtvalk overvliegen met een Halsbandparkiet in de klauwen. Knappe vangst.
  • We waren overdonderd door de aantallen Gierzwaluwen bij telpunt 9.
  • Leuke ervaring: bij telpunt 5 aan de rand van het gebied staan struiken en bomen op enige afstand van elkaar. Ik hoorde een Staartmees en zag toen 26, zesentwintig! Staartmezen al pruttelend en piepend uit een struik langs dansen.
  • Bij telpunt 9 hele grote groep mussen in de struiken. Die 150 is denk ik zelfs een onderschatting! Rode Lijstsoort of niet; de Huismus gedijt uitstekend in dit deel van Lelystad.
  • Tafeleend met drie jongen op telpunt 1! Ik heb haar daar al eerder gezien en hoopte op broeden daar.
  • Avimap is geweldig. Zelfs ouwehoertijd met dorpsgenoten is met tijd bij te houden.