Een miljoen nestkaarten! Een terugblik

Een mijlpaal in het landelijk nestonderzoek: vorig jaar is de magische grens van één miljoen nestkaarten overschreden! We zijn ongelofelijk dankbaar voor deze gigantische hoeveelheid aan nestgegevens die jullie over de jaren heen allemaal hebben verzameld. Hierdoor hebben we al bijzonder veel kunnen leren over de reproductie van onze broedvogels, onmisbare kennis als we de trends van vogelpopulaties willen doorgronden. Tijd om eens te bekijken van welke soortgroepen al die nestkaarten vandaan komen.

De bulk van de nestkaarten die we jaarlijks binnenkrijgen betreft nestkaarten van weidevogels, die elk jaar door de duizenden vrijwilligers van LandschappenNL worden verzameld en in het Nestkaartbestand worden ondergebracht. De onderstaande grafiek laat het verloop in aantal nestkaarten zien exclusief die weidevogelset.


 
Het meetnet nestkaarten bestaat officieel sinds 1995, maar met terugwerkende kracht is er ook nog aardig wat oudere data ingevoerd (en dat kan nog steeds!). In de grafiek is te zien dat er elk jaar vele duizenden nestkaarten binnenkomen. De kleine holenbroeders en uilen nemen eigenlijk altijd wel een aanzienlijk deel van de nestkaarten voor hun rekening, mede dankzij de enthousiaste aansturing van werkgroep NESTKAST. De holenbroeders bestaan uit uiteenlopende soorten, maar verreweg de meeste nestkaarten betreffen Koolmees, Pimpelmees en Bonte Vliegenvanger. De uilennestkaarten bestaan vooral uit nestkaarten van Kerkuil en Steenuil, waarbij de inspanningen van STONE en de Kerkuilwerkgroep een enorme boost aan de dataverzameling hebben gegeven. Vanaf 1996 worden roofvogelnestkaarten ook veel ingeleverd, met name van Buizerd en Torenvalk, met dank aan de WRN. Het aantal roofvogelkaarten voor 2020 is nog onvolledig, want een groot deel daarvan komt nog op papier binnen en die worden binnenkort pas vertoetst.
 
Daarnaast zien we in de recente jaren ook elk jaar honderden nestkaarten van zwaluwen (met name Boerenzwaluw) en Ooievaars, en ook buiten LandschappenNL om worden er natuurlijk nestkaarten van weidesteltlopers aangeleverd. De categorie ‘overig’ is erg uiteenlopend en bevat vele soorten. Een groot deel van de nestkaarten in deze categorie is van sterns (met name Visdief en Zwarte Stern) en algemene zangvogels, zoals Merel en Kleine Karekiet.
 
We kunnen wel concluderen dat we een prachtige verzameling aan nestkaartgegevens hebben verzameld over de jaren heen van uiteenlopende soorten. Natuurlijk blijft er veel te wensen over: zo staat de talrijkste vogel van Nederland, de Merel, slechts op plek 31 van de soorten met de meeste nestkaarten. En de Huismus zelfs pas op plek 76! Dat laat maar weer zien hoe weinig we soms weten van algemene vogelsoorten.