Een eeuw broedvogels in het Korenburgerveen

Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek inventariseerde in 1981 voor het eerst de broedvogels van het Korenburgerveen en de aangrenzende randzone. De inventarisatie werd herhaald in 1994, 2002, 2010 en 2016-2017. Samen met historische vogelgegevens kan een overzicht worden gegeven van honderd jaar broedvogels.

Deze taak nam Robert Kwak namens de Vogelwerkgroep op zich. Het Korenburgerveen is het grootste natuurgebied in het Nationaal Landschap Winterswijk. Alle aangetroffen broedvogels worden beschreven in dit bijzondere boek. De ontwikkeling van de vogelstand wordt in relatie gebracht met de veranderingen van de leefgebieden in het veen. Het Korenburgerveen werd van een open landschap met veen en heide het grootste bos van de Oost-Achterhoek. Door gerichte inrichtings- en beheermaatregelen in de laatste 20 jaar is het veen weer opener en natter geworden. Welke positieve en negatieve effecten dit heeft op de broedvogels wordt uitvoerig beschreven. Het is niet alleen een verhaal van kommer en kwel, zoals blijkt uit de recente broedsuccessen van de Kraanvogel.

Bestellen

Het boek telt 360 pagina’s en is rijk geïllustreerd met verspeidingskaarten, tabellen en foto’s van lokale fotografen. Te bestellen (zolang de voorraad strekt) bij het contactadres van de VWG ZO-Achterhoek tegen het bedrag van 30 Euro (excl. verzendkosten).Contactadres: Aladnaweg 18, 7122 RR Aalten, 0543-451142, email: info@vwgzoa.nl

 

Fred Hustings