Knobbelzwaan (Roy Slaterus)

DWHC-speerpuntdier 2015: Knobbelzwaan

De Knobbelzwaan is het speerpuntdier voor 2015 van het Dutch Wildlife Health Centre. DWHC roept sinds 2011 jaarlijks een diersoort uit als speerpuntdier, met als doel om dat jaar meer dieren van die soort te onderzoeken. Op deze manier wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de meest voorkomende ziekten in deze diersoort.

Waarom de Knobbelzwaan?

De Knobbelzwaan is een groot, wit dier dat opvalt. Dode exemplaren worden dus relatief gemakkelijk gevonden. En het is een dier dat in geheel Nederland voorkomt. Vanuit monitoringsoogpunt is de Knobbelzwaan belangrijk, omdat hij gevoelig is voor vogelgriep. Daarnaast is bij een aantal Knobbelzwanen die in de afgelopen jaren door DWHC zijn onderzocht, een ziektebeeld met ontstekingen aangetroffen. Behalve het verkrijgen van meer informatie over dit ziektebeeld, is het ook belangrijk om te weten of deze afwijking verspreid over geheel Nederland voorkomt.

Target: 40

Het aantal Knobbelzwanen dat DWHC dit jaar wil binnenkrijgen is circa 40 stuks, verspreid over geheel Nederland en verspreid over het jaar. Om dit te bewerkstelligen zal op zowel de website van DWHC als die van Sovon om aandacht worden gevraagd voor Knobbelzwanen. Daarnaast zullen onder meer zwanenwerkgroepen en terreinbeherende organisaties worden benaderd.

Inzenden

Voor het onderzoek is het essentieel dat de kadavers ‘vers’ zijn, wat betekent dat ze niet langer dan één dag dood in het veld liggen en niet zijn ingevroren. De dieren kunnen gemeld worden via de website van DWHC en/of via de website van Sovon, waarbij de inzender dan moet aanvinken dat hij het dier wil laten insturen voor onderzoek.

Ophalen

Na het melden van het dier, wordt contact met de inzender opgenomen en overlegd of het dier wordt opgehaald en wordt instructie gegeven hoe het dier te verpakken. DWHC heeft geen ophaaldienst die het kadaver uit het veld ophaalt, maar wel een koerier die het in plastic zakken verpakte kadaver bij de melder ophaalt. Het is belangrijk dat het kadaver zo koel mogelijk wordt bewaard (maar niet diepgevroren), tot het wordt opgehaald.

Melden

Heeft u een verse dode zwaan gevonden? Laat het ons weten door melding te doen op de website van DWHC of op de website van Sovon via de knop Melding doorgeven.