Kok- en Stormmeeuwen op voorverzamelplaats. In de avondschemer vliegen ze vervolgens naar het water om te gaan slapen. Foto: Albert de Jong

Duizenden Kokmeeuwen slapen in Rotterdamse Waalhaven

Veertien vogelaars telden halverwege februari de Kokmeeuwen die naar de slaapplaats in de Rotterdamse Waalhaven vlogen. Ze wilden weten hoe groot de slaapplaats er 's winters kan zijn. Cornelis Fokker maakte er een verslag van. Zulke gezamenlijke slaapplaatstellingen zijn gezellig én waardevol.

's Winters brengen veel vogelsoorten een groot deel van een etmaal slapend door. Ongeveer 135 soorten houden er in Nederland gezamenlijke slaapplaatsen op na (Van Els, ongepubl.). Een deel ervan wordt geteld via het Meetnet Slaapplaatsen, zoals ganzen en Grutto's. Meeuwen hebben ook de gewoonte om bij elkaar op het water te slapen. Kokmeeuwen doen dat soms met (tien)duizenden bij elkaar, een spectaculair fenomeen. Vogelaars van IJsselmonde kenden het verschijnsel uit de Waalhaven en wilden weleens een goede telling doen. Waar van akte: lees hier het verslag.  

Samen tellen is leuker en effectief

Een lastig te tellen slaapplaats kan soms met meerdere tellers alsnog geteld worden. Bijvoorbeeld door in- of uitvliegende vogels vanaf telpunten te noteren. Samen tellen maakt het ook nog eens leuker. Een ander voorbeeld van deze aanpak lees je in het verslag over Slapen ganzen en zwanen in de Biesbosch (2017).

Albert de Jong