Dubbeldikke Sahel-Limosa

Dubbeldikke Sahel-Limosa!

De Landelijke Dag heeft al een Afrikaans tintje door Sovons Vogelbalans, maar met de presentatie van Limosa’s dubbeldikke themanummer Sahel wordt het Afrikaanse feestje compleet.

Dubbeldikke Limosa

Opnieuw een dubbeldik Limosa-themanummer, zoals de redactie ook presenteerde met de ‘Tracking-special’, het ‘akkervogelnummer’ en het Themanummer Waddenzee. Negen artikelen, meer dan 100 pagina’s dik, alle in het teken van “onze” vogels in de Sahel-zone. Tien jaar geleden werd al imposant veel kennis gebundeld in het kloeke boekwerk ‘Living on the edge’ (KNNV Uitgeverij). In Limosa’s nieuwe themanummer wordt die kennis aangevuld en geactualiseerd.

Basale veldgegevens verzameld

Ook in de afgelopen tien jaar zijn veel basale veldgegevens verzameld om erachter te komen waar en in welke leefgebieden de verschillende trekvogelsoorten overwinteren. Veel is nog onbekend, maar stukje bij beetje beantwoorden onderzoekers steeds meer over welke veranderingen zich in de leefgebieden hebben voorgedaan en hoe deze uitpakken voor trekvogels.

Trekvogels onder druk door veranderende Sahel

Hoewel de nieuwe Vogelbalans en Limosa’s Sahelnummer laten zien dat het veel ‘Sahel-soorten’ momenteel goed gaat. Broedvogels als Purperreiger, Oeverzwaluw, Gekraagde Roodstaart, Rietzanger en Grasmus stonden voorheen nog op de Rode Lijst, maar zijn daar alle van af. Maar de veranderingen in landschap en landgebruik die plaatsvinden én op stapel staan in de Sahel, vormen een serieuze bedreiging voor veel trekvogelpopulaties. De bevolking in de Sahel groeit enorm, landgebruik intensiveert en het daarmee samenhangend waterbeheer van delta’s en overstromingsvlakten verandert het leefgebied voor vogels. Kortom, de kwaliteit van de Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels staat onder grote druk en is onzeker. Hoe belangrijk die Sahel is, wat er veranderde en nog veranderen zal, staat in het themanummer te lezen.

Landelijke Dag

Tijdens de Landelijke Dag is het themanummer nog vers van de pers! Het is dan los te koop voor € 3,50 en daarna via de webwinkel. En wie Pluslid van Sovon voor 2020 wordt, krijgt het themanummer meteen mee!

Vanaf 6 december valt het themanummer bij de abonnees op de mat. (NB door de omvang van het nummer loopt een deel van de oplage vertraging op. We verwachten dat Limosa nu half december bij de lezers bezorgd wordt.)

Lid worden?

Lees Limosa! Word nu Pluslid van Sovon en ontvang voortaan naast Sovon-Nieuws ook Limosa thuis!