Drie nieuwe ledenraadsleden

Afgelopen tijd hebben zich weer drie nieuwe kandidaten gemeld voor de ledenraad. Ditmaal voor de districten Friesland, Twente en de Veluwe. Ook benieuwd wie het zijn? Op onze website stellen zij zich voor.

Sovon vindt het belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging. Ledenraadsleden komen op voor het algemeen belang van Sovon en mee willen helpen de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Zij hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band, zodat ze weten wat er leeft in hun district, maar zitten “zonder last of ruggenspraak” van hun achterban in de Ledenraad.

De ledenraad heeft daarmee een belangrijke klankbordfunctie voor de vereniging.

Vacatures in Limburg Noord & Wadden

Ieder district maximaal twee vertegenwoordigers. Nagenoeg ieder district heeft een of twee vertegenwoordigers, behalve de districten Limburg Noord en de Wadden. Ken je iemand die uit deze districten die zich zou willen zich inzetten voor de Sovon ledenraad ? Met twee vergaderingen per jaar is het tijdsbeslag te overzien en bovendien is het leuk, nuttig en leerzaam om te doen!

Diverse andere districten nog een tweede ledenraadslid gebruiken. Meer informatie over de ledenraad en wat we vragen van & bieden aan ledenraadsleden is te vinden op de website. Je kunt je hier ook aanmelden: www.sovon.nl/ledenraad.