Afbeelding van Erika Ledoux via Pixabay

Drie miljard vogels verdwenen in Noord-Amerika

De vogelstand in Noord-Amerika is in de afgelopen 50 jaar met bijna 30 procent achteruitgegaan. Drie miljard vogels zijn verdwenen, zo blijkt uit een publicatie in Science van 19 september. Europa beleeft een vergelijkbare trend.

De University of Exeter berekende vijf jaar geleden dat Europa in 30 jaar tijd 421 miljoen vogels is kwijtgeraakt, vooral algemene soorten. Hier zijn telgegevens van Sovon in meegenomen, als onderdeel van de Europese samenwerking via het Pan-European Breeding Bird Monitoring Scheme. Vooral het boerenland is zwaar getroffen, zowel in Europa als Noord-Amerika. Bosvogels doen het in Noord-Amerika beduidend slechter dan in Europa.

Ook in Nederland is de vogelpopulatie flink veranderd de afgelopen decennia, al is dat niet meteen terug te zien in het totale aantal vogels. De Vogelatlas van Nederland, die in november 2018 verscheen, laat zien dat er vergeleken met 40 jaar geleden ongeveer evenveel vogels in ons land verblijven tijdens het broedseizoen. Toch is de samenstelling van onze vogelbevolking gigantisch op zijn kop gezet. Zo zijn er soorten verdwenen, maar ook bijgekomen, waaronder de zeearend, visarend, wilde zwaan en kraanvogel. En er zijn flink meer exoten in ons land gaan broeden.

Vogels van het boerenland en van kwetsbare landschappen laten onverminderd grote afnames zien, net als in Noord-Amerika. In Nederlandse bos- en moerasgebieden nemen enkele soorten juist toe. Vooral algemene soorten van opgaande begroeiing zijn toegenomen, met name in de lagere gebieden van het land. Hierdoor is de broedvogelbevolking veel uniformer geworden.

Lees meer