Gele kwikstaart man met voer | Foto: Fred Hustings

Drentse Vogels 33 verschenen

In het afgelopen decennium zijn er nogal wat regionale of zelfs provinciale vogeltijdschriften gesneuveld. Het blijkt helaas in de praktijk steeds lastiger te worden om vrijwilligers te vinden om de redactionele kar te trekken, en het aantal schrijvende vogelaars wordt er ook niet groter op. Zo niet in Drenthe, waar het tijdschrift Drentse Vogels zijn 33e editie uitbracht. Met een beetje vertraging, maar razend interessant als altijd.

Twaalf uitgebreide artikelen, in totaal 134 pagina's, die de gedachten prikkelen. Is de vestiging van de Kraanvogel in ons land eigenlijk een succes, gezien de belabberde broedresultaten? Wat doen mieren bij tropische temperaturen, zoals vorige zomer, en hoe reageert de Draaihals als hun predator daarop (en ook: wie legt dat vast onder zulke omstandigheden)? Wat hebben Gele Kwikstaarten te zoeken in de bollenteelt, 'een van de meest vergiftigde landschappen'?

Weidevogels

Scholeksters krijgen aandacht in een drietal artikelen, waaruit onder andere blijkt dat vogels uit hetzelfde broedgebied een overlappende trekweg hadden maar een ander overwinteringsgebied kozen. Verder wordt het effect van een anti-vossenraster uit de doeken gedaan. Het Paapje is geen echte weidevogel, maar wel een die zich tijdelijk op uit de productie genomen cultuurgronden vestigt. Een halve eeuw (!) nauwkeurig onderzoek aan deze soort brengt het mechanisme van vestiging en verdwijning op (onder meer) zulke gronden aan het licht.

Bestellen

En er staat nog meer in het nummer, o.a. over de aantalsontwikkeling van Zwarte Kraai en Ekster bij Assen en de zangfrequentie van een Zwartkop.

Het nummer bestellen kan door overmaking van 17,50 euro (incl. verzendkosten) op banknummer NL77 INGB 0003 8702 92 t.a.v. Werkgroep Avifauna Drenthe o.v.v. DV 33 en adres