Kemphanen, Ezumakeeg (Menno Hornman)

Doortrekkende Kemphanen in Fryslân, een tussenstand

In 2015 worden in samenwerking met Altenburg & Wymenga zo volledig mogelijk alle slaapplaatsen van Kemphanen en andere steltlopers geteld. We zitten momenteel op de helft van het telschema, en de  eerste resultaten laten zien dat de grootste groepen in het binnenland zitten.

Door Olaf Klaassen (coördinator Slaapplaatstellingen), Marten Sikkema (A&W) en Sjouke Scholten (A&W)

Spannende ontwikkelingen

Eens in de 3-4 jaar wordt in Fryslân een integrale slaapplaatstelling van Kemphanen georganiseerd. Tijdens de laatste telling in 2011 bleken zo’n 6500 Kemphanen in de provincie te verblijven, maar dat was slechts een schim vergeleken met de tienduizenden vogels die rond de eeuwwisseling nog gebruikelijk waren. Het is dus erg spannend of de sterk neergaande trend van de laatste tien jaar doorzet of misschien wat ombuigt.

De grootste groepen in het binnenland

Tot nu toe (tussenstand 31 maart 2015) zijn er in Fryslân op een paar plekken rond de 1000 Kemphanen gezien. De grootse groep zat in De Witte en Swarte Brekken (1181 op 27 maart), met daarnaast ook mooie groepen op Gouden Bodem (1064), Blaugerzen (1000) en de Alde Feanen (965). Langs de IJsselmeerkust zaten duidelijk lagere aantellen: 520 bij de Bocht Van Molkwerum en 417 in de Workumerwaard Zuid, It Soal. Groepen met >100 vogels werden verder gezien in Boezemland Bombrekken (190), Hindeloopen, Stoenckherne (125), en Groote Wielen (114).

Snellere doortrek?

Als de verspreiding wordt vergeleken met dezelfde periode uit 2011 valt op dat er verhoudingsgewijs weinig vogels langs de IJsselmeerkust zijn gezien (zie figuur). Ook vergeleken met vorig jaar is dat het geval, toen in de Workumerwaard op 22 maart ruim 5000 Kemphanen zaten, en in de Alde Feanen 395. Zou het een aanwijzing zijn dat de Kemphanen dit seizoen sneller doortrekken? Is het de aanzuigende werking van de Alde Feanen, waar door het Waterschap het water langer wordt vastgehouden speciaal voor de weidevogels? Of moeten er nog veel vogels volgen? We weten het over een maand!

 

Figuur. Slaapplaatsen van Kemphaan in maart 2011 (links) en maart 2015 (rechts). Weergegeven is het maximum per 5x5 km-blok.

Meedoen?

Weet je een slaapplaats van steltlopers maar ben je niet zeker of die wordt geteld? Op de claimkaart van Sovon kan je het checken, maar een mailtje of telefoontje naar de Friese coördinatoren is natuurlijk ook mogelijk: Sjouke Scholten en Marten Sikkema (A&W): 0511 – 474764.