Het Porseleinhoen, vaker te horen dan te zien | Foto: Harvey van Diek

Doe mee met de rallen-tellingen van 2019

Als het tegen half april loopt en het is echt donker geworden dan kan het in moerasgebieden ineens te horen zijn: 'wiép.. wiép.. wiép'! Hard en langdurig hoor je de 'zweepslag' van het Porseleinhoen. Een ral die waarschijnlijk nét terug is gekeerd uit tropisch Afrika. Als nachttrekker is hij zelfs in de lucht, trekkend naar de broedgebieden, te horen.

Alle rallen tellen

Soms is het er maar één, het jaar daar op kunnen het er zomaar vijftien zijn. Het lijkt wel dat als een gebied echt heel geschikt is, de vogels elkaar 'uit de lucht roepen' met hun harde zweepslag.
Het Porseleinhoen is niet de enige rallensoort van ons land. Meerkoet en Waterhoen en uiteraard Waterral zijn ook echte rallen. Van zeldzamere orde kennen we het Kleinst en Klein Waterhoen.

Meedoen

Lijkt het je leuk om dit jaar in de avonden specifiek op pad te gaan voor rallen, dan kun je je aanmelden voor een telgebied. De eerste simultaantelling van het jaar is van 19-28 april (voorkeursweekend 19-21 april). Uiteraard vind je hier ook veel achtergrondinformatie. En in het rechterkatern op die pagina staat de link naar de vacante telgebieden.
Mensen die een telgebied tellen op BMP-Alle soorten of BMP-Bijzondere soorten doen automatisch mee met het inventariseren van rallen en hoeven hun gebied niet ook nog aan te melden als rallen-telgebied.