De Kneu neemt flink af in urbaan gebied. In de laatste 8 jaar nam de soort daarbuiten juist toe. Foto: Harvey van Diek

Doe mee in het negende jaar MUS

Het stadsvogelmeetnet MUS (Meetnet Urbane Soorten) begint aan het negende seizoen. Je kunt dit voorjaar weer op pad om vogels in jouw dorp of stad te tellen. Dankzij meer dan 700 tellers weten we steeds beter hoe het de stadsvogels vergaat. 

Zo zijn de Grote Lijster, Spotvogel en Kneu sterk afgenomen in de acht jaren dat er geteld wordt voor MUS. Licht afgenomen is de Gierzwaluw. Dat geldt ook voor de Koolmees. Intrigerend is dat de Pimpelmees juist licht is toegenomen. Andere soorten in de plus zijn de Huismus, Zwartkop en Scholekster en de meeste watervogels. De resultaten van de eerste acht jaar verschijnen binnenkort in Sovon-Nieuws en in de eerste MUS-Nieuwsbrief. In de digitale nieuwsbrief van februari hebben we resultaten op provinciaal niveau laten zien. 

Meedoen is eenvoudig

MUS is een laagdrempelige telling, waarbij je op 8-12 telpunten een periode van 5 minuten telt. Je noteert de aantallen per soort. Jaarlijks kost het maar 7,5 uur voor 3x tellen en invoeren. Elk van de 3 telperiodes duurt een maand waarbinnen één telling gedaan wordt. Vier keer in het seizoen verschijnt de MUS-Nieuwsbrief met resultaten, ervaringen van tellers en tips en trucs voor het tellen en de invoer. Meer informatie over MUS en een overzicht van de gebieden waarje aan de slag kunt als teller zijn hier te vinden.